1941: Poeldijker Albert Greve in het Nederlands Elftal

Zaterdag 11 oktober 1941 kleden 11 spelers zich om: Brinkman (Zwart Blauw), Van der Sande (Willem II), Ten Have (Elburgsche Boys), Dierijck (Feyenoord), Coomans (Willem II), Trip (Hull City), Albert Greve (Poeldijk), Van Elsäcker (Fortuna), Van de Gender (RKTVV), Mokkestorm (Xerxes) en Luttmer (Stadskanaal). Om 14.45 uur betraden de elftallen de grasmat van het Wembleystadion in Londen. Bij de volksliederen pinkten vele toeschouwers een traantje weg. Aanvoerder Coomans stelde minister-president Gerbrandy (Nederland) en minister Gutt (België) aan de spelers voor. Een interland in oorlogstijd. Poeldijker Albert Greve (PFC) speelde met twee voorzetten waar een doelpunt uit viel, een hoofdrol.

Uit het wedstrijdverslag* in het Bativaasch Nieuwsblad: ‘We moeten vaststellen, op straffe van niet geloofd te worden, dat de zon doorbrak, terwijl het Wilhelmus werd gespeeld, zoodat de Oranje-zon ons ook op Wembley niet in den steek liet. Voor een ontzaggelijk groot publiek werd getost, waarbij Holland de keuze kreeg en de Belgen liet aftrappen met de zon in den rug. De Nederlandsche voorhoede drong direct op, waarbij midvoor Van der Gender terstond de voortreffelijke kans kreeg voor een open doel, maar miste.

Voorzet Greve benut door Van Elsacker
De wedstrijd vertoonde thans de ware stemming van een Holland-België, waarbij de aanmoedigingen, gejuich en kreten niet van de lucht waren. De Belgen bleven de aanvallende partij: tweemaal kwam Van der Gender vrij voor het Belgische doel, doch maakte geen gebruik van de geboden kansen. Na eenige minuten scheen het, dat het evenwicht hersteld was. Een onstuimige doorbraak bracht de Hollanders opnieuw nabij het Belgische doel. Een voorzet van Albert Greve van links werd schitterend benut door Van Elsacker, die den bal met een goedgericht schot in het Belgische net joeg. Na 23 minuten was de stand 2-0 voor Holland. Na 32 minuten gaf de Belgische rechtsbinnen Kennens een mooie voorzet, waaruit Schuermans den bal onhoudbaar langs Brinkman schoot en aldus den stand op 2-1 bracht. Drie minuten na het eerste Belgische doelpunt joeg Dilliet met een vrijen schop den bal keihard tegen de paal. De Busser, den terugspringenden bal opvangende, plaatste hem keurig in het Nederlandsche net. Beide doelpunten gemaakt toen Holland met tien man speelde, omdat rechtshalf Dieryck gewond werd en het veld moest verlaten. Vijf minuten voor de rust volgde opnieuw een scherpe Belgische aanval, gevolgd door een schot van Schuermans, hetwelk in het Nederlandsche doel belandde en wat de Belgen de leiding gaf.

Weer voorzet Greve benut
De Belgen begonnen de tweede helft met een serie stormaanvallen, welke de Nederlandsche verdediging overdonderde. Reeds na vier minuten scoorde Schuermans voor België, den stand op 4-2 brengend. Na zeven minuten antwoordde Holland met een doorbraak van den rechtervleugel, volgend met een voorzet van Greve, waaruit Van der Gender met een prachtigen kopbal het derde Nederlandsche doelpunt maakte. Eenige minuten later werd de fout van de Nederlandsche verdediging de Hollanders andermaal noodlottig. Toen de backs bij een Belgischen voorzet bleven aarzelen, kon linksbuiten Clerikx zonder moeite den stand op 3-5 brengen. Een triest doelpunt, het typeerde den tamelijk hopeloozen toestand, waarin het spel was geraakt. Doch direct na den aftrap stormden de Oranjehemden naar Hujaerts doel, waarbij Van der Gender een prachtigen kopbal vrij kreeg. Zonder te falen bracht hij met een keihard schot den stand op 4-5. Zoo kwam het einde met 5-4 voor de Belgen; het dient gezegd te worden, dat de Roode Duivels de overwinning verdienden.’

(* Noot redactie: de spelling in dit artikel dateert ook uit 1941)

Author: Poeldijk

Geef een reactie