Bas Vermeulen: ‘Pius X blijft Poeldijks’

Door Nelly Schouw-Zaat

Goed Poeldijks Nieuws aan het begin van het nieuwe jaar: Pius X al sinds jaren verankerd in de Poeldijkse samenleving, blijft hier, behoudt naam én leden. Maar: het wordt sterker door harmonieuze samenwerking met Wateringse muziekvereniging De Phoenix. Omgekeerd gooien de Poeldijkse musici het op een akkoord met De Phoenix. ‘Een soort verkering’, zegt Pius X-voorzitter Bas Vermeulen (65) bij een kop koffie in het repetitielokaal in De Veiling, voorheen De Leuningjes. ‘Wij zijn naar elkaar toegegroeid. Net als verkering moet zoiets tijd krijgen om te besluiten tot een daadwerkelijke afronding. Die is definitief na de laatste besprekingen op 18 december. Besturen en leden van de beide verenigingen zijn het eens. Nu is het zaak die verandering inhoud te geven. Ik ben optimistisch over de toekomst van onze beide verenigingen’.
Er waren meerdere redenen die aan deze samenwerking ten grondslag lagen. Harmonie en fanfare is in het hele land nog wel erg populair, toch werd het gemis aan jonge aanwas en muzikanten tussen de 30 en 50 jaar, steeds sterker. Het had gevolg voor de jeugdopleiding die kweekvijver moet zijn voor deelname in het grote orkest. ‘Want je kunt als jonge muzikant oefenen en studeren, uiteindelijk is meespelen in een groot orkest met een uitgebreid repertoire, de beste scholing en ook het podium dat iedere muzikant nodig heeft’, legt Vermeulen uit. Voor de overige orkestleden heeft een te klein middenkader gevolgen bij het repertoire. Het was voor de beide besturen een grote zorg hoe het verder in de toekomst zou moeten. Er werden contacten gelegd tussen de Poeldijkse en Wateringse muziekverenigingen. ‘Het bleek dat onze beide orkesten elkaar door samenwerking uitstekend konden aanvullen. De Phoenix had een grotere bezetting. Pius X was wat sterker in het slagwerk. Door samenvoeging konden we elkaar prima aanvullen en ontstond precies de combinatie die voor beide partijen interessant was. Er was dan ook al regelmatig sprake van hulp in de bezetting over en weer. Het was een verrijking en er was ook bereidheid van de musici om een stap te zetten en een nieuw instrument te gaan bespelen. Zo speelden drie leden van Pius X bugel, een koper instrument dat past in een fanfarekorps, maar niet voorkomt in een harmoniebezetting. De bugelblazers van Pius X werden omgeschoold tot trompet- en baritonspelers en blazen nu hun partij in het gezamenlijk orkest’.
Een nieuwe dirigent
Een ander punt dat de beide verenigingen verbond was dat zij elk voor zich sinds kort werden geleid door inval-dirigenten. De besturen waren allebei op zoek naar een nieuwe dirigent en het was logisch dat de orkesten het meest gebaat zouden zijn met één dirigent. Bas Vermeulen: ‘Invulling van die vacature was een taak van het bestuur van De Phoenix en dat is heel zorgvuldig gedaan. Er waren vier kandidaten geselecteerd die ieder twee proefdirecties hebben gedaan. Dan ben je al gauw twee à drie maanden verder. Dán komt het er op aan de juiste persoon te kiezen. Kort geleden is Hardy Li benoemd, afkomstig uit Hongkong en studeert directie aan het conservatorium in Den Haag. Hardy zit in afronding van zijn studie en wij zijn erg blij met hem. Zijn benoeming werd op 7 december definitief. Daarom heeft Pius X moeten besluiten geen Nieuwjaarsconcert te geven, de tijd was te kort. Wel komt er een mooi voorjaarsconcert op zaterdag 16 maart, in de mooie nieuwe zaal van De Veiling. Er is dan ook officieel afscheid van Jeannet Hubbeling. Zij droeg de voorzittershamer van De Leuningjes over aan Jos Vranken, nu bestuursvoorzitter van De Veiling’.
Samen mooie muziek maken
Besturen van Pius X en De Phoenix hebben ook afgesproken dat de orkesten (slagwerk, leerlingen en groot orkest) in Poeldijk én Wateringen actief blijven optreden. Zo blijft Pius X in Poeldijk verantwoordelijk voor de grote plaatselijke donateursconcerten, Muziekfestival van Rondje Poeldijk, Koningsdag, Dodenherdenking en Sinterklaasmusical. In september werd samengewerkt bij Rondje Poeldijk toen de orkesten samen optraden. Bas Vermeulen: ‘De historische binding tussen Poeldijk en Pius X blijft onverkort bestaan. Zo zal het ook in Wateringen met De Phoenix zijn. Gezamenlijk muzikaal optrekken is ons gemeenschappelijk doel. Daar hebben we allemaal plezier in en dat plezier is hard nodig om samen mooie muziek te kunnen maken.’

Geef een reactie