Bezwaar tegen kappen bomen De Boerstraat

In een bezwaarschrift vragen 38 Poeldijkers het college van B&W van het Westland waarom gezonde, gezichtsbepalende en straks historische bomen rond de De Boerstraat 44 in Poeldijk worden gekapt. De bewoners stellen dat niet gebleken is dat de bomen een gevaar voor de omgeving zijn en de gemeente niet duidelijk maakt dat de bomen er een andere plek krijgen. “Over historische bomen in het Westland kunnen we kort zijn. Historisch of monumentaal worden op grond van leeftijd zal een in het Westland utopie zijn,” zo stellen de Poeldijkers.

De kaalslag aan de Verburghlaan enkele jaren terug dreigt volgens de bewoners nog groter te worden met de kap van circa 95 bomen, ook op en rond de groen- en speelvoorziening. Bij kappen hoort normaal een herstel- of herplantplan. Voor iedere te kappen boom moet er volgens het coalitieakkoord een, of zelfs twee nieuwe voor in de plaats komen om het Westland “groener” te maken. Het is de bewoners niet duidelijk of en waar bomen herplant worden; zij vragen zich af wat er wordt bedoeld met ‘in de wijk’. Bomen kappen tijdens het beroep zou volgens hen getuigen van grove minachting van de burger. De Poeldijkers vragen B&W dringend de vergunning te vernietigen of aan te houden. Zij vinden het ‘zeer passend in overleg met de buurtbewoners (participatie) een voor alle partijen passende oplossing te realiseren’.

Author: Poeldijk

Geef een reactie