Centrumplan van Poeldijk

Veel Poeldijkers namen via de media kennis van een centrumplan Poeldijk dat de gemeenteraad op 26 mei vaststelde. Over de inhoud in dit artikel meer informatie. In 2016 onderzocht de initiatiefgroep Hart van Poeldijk met de gemeente de beste plaats voor het centrum van Poeldijk. De gemeenteraad nam er eind 2017 een besluit over, uitgangspunt was dat er in 2027 een nieuw dorpscentrum met een combinatie van alle activiteiten naast de Bartholomeuskerk moest verrijzen op het terrein waar nu PerspeKtief is gehuisvest. Globaal zag dat er zo uit dat voor de Bartholomeuskerk en pastorie een parkje werd aangelegd en dat op het terrein van kerk en PerspeKtief een nieuw gebouw zou komen met dezelfde functies als De Veiling nu heeft.

Eind 2018 startte de gemeente een participatietraject met bureau Graswortel om alle Poeldijkers bij het plan te betrekken. Hun voorstellen zijn bij dat bureau ingediend en het eindrapport werd opgesteld. Daaruit legde de ambtelijke organisatie vier varianten van het centrumplan aan B&W voor. Het college van B&W heeft er een vijfde, hun voorkeursvariant, aan toegevoegd. Het ambtelijk advies was om met variant 4 verder te gaan.

Voorstel ambtelijke organisatie
Variant 4, acceptabel voor de Bartholomeusparochie, is bestemming van de kerk en pastorie tot ‘Huis van de Buurt’ en vestigingsplaats voor Poeldijkse verenigingen. In variant 4 wordt het Dario Fo gebouw verkocht aan een commerciële partij, zou het Huis van de Buurt in de pastorie komen en de kerk verenigingsgebouw worden. Autovrij maken van de Voorstraat was voorzien tussen Bakker Van Malkenhorst en het kerkplein. Dit alles op kosten van de eigenaar van de pastorie en Bartholomeusgebouw, het parochiebestuur. Parkeren zou moeten op het vergrote kerkplein, ook op kosten van de parochie. In Variant 4 zit een aantal positieve aspecten met perspectief.

Voorkeursvariant gemeenteraad
In voorkeursvariant 5, gekozen door de gemeenteraad, komt het Huis van de Buurt beneden in het Dario Fo-gebouw. Bartholomeus en pastorie krijgen de bestemming gemeenschapshuis, waarbij een royale bestemming mogelijk is. In deze voorkeursvariant wil de gemeente het Huis van de Buurt met bibliotheek en Vitis Welzijn vestigen op de begane grond van het Dario Fo gebouw. Dit geheel op kosten van een ontwikkelaar die dan voor € 400.000,- het Dario Fo gebouw van de gemeente moet kopen én gaan exploiteren. Op de eerste verdieping moet een Knarrenhof komen, op de tweede zorgwoningen. De Voorstraat wordt dan vanaf de Irenestraat tot de Kerklaan autovrij gemaakt. De 21 parkeerplaatsen die dan vervallen moeten voor rekening van de eigenaar van de pastorie en Bartholomeuskerk op hun terrein worden aangelegd. Kerk en pastorie mogen dan de functie van verenigingsgebouw krijgen, allemaal op hun eigen kosten. Het terrein van PerspeKtief zou dan gekocht kunnen worden voor zorgwoningen van Middin. De belangrijkste reden dat de gemeente kiest voor het Dario Fo gebouw is omdat uit het onderzoek van Bureau Graswortel blijkt dat alle Poeldijkers dat gebouw graag zien als centrale ontmoetingsplek voor de komende generaties.

Hart van Poeldijk en parochiebestuur
De reacties van Hart van Poeldijk en het parochiebestuur op de vijfde variant van de gemeenteraad zijn zeer negatief. In die variant zien Hart van Poeldijk en het Parochiebestuur geen toekomst. Positief is dat de kerk in de toekomst een andere bestemming kan krijgen, zodat het als gemeenschapshuis kan functioneren. Nu is de bestemming beperkt tot liturgisch gebruik. In de toekomst is het financieel niet meer haalbaar dit gemeentelijk monument alleen door liturgisch gebruik duurzaam te bekostigen. Als gekeken wordt naar landelijke ontwikkelingen is het zeer de vraag voor hoeveel Westlandse katholieke kerken in de toekomst nog geld is. Daarom is het noodzakelijk de Bartholomeuskerk als gemeenschapshuis in te richten om te kunnen blijven gebruiken. Alternatieven zijn de kerk te slopen voor woningbouw of er woningen in te vestigen. Voor vele Poeldijkers en Westlanders is dit een griezelscenario. Elders in deze Poeldijk Nieuws een artikel over de oprichting van de Stichting Vrienden Bartholomeus. Zij nemen de exploitatie van het gebouw voor meervoudig gebruik in de toekomst op zich.

Onaanvaardbaar
Zoals in de voorkeursvariant van B&W staat zouden parkeerplaatsen gratis door de parochie beschikbaar moeten worden gesteld. Dat is voor het parochiebestuur onaanvaardbaar. Het huidige kerkplein is nog altijd eigendom van de parochie en deze wil dit dan ook voor eigen gebruik gaan omvormen. Verdere stappen: de ambtelijke organisatie werkt variant vijf verder uit en B&W zegt toe met alle partijen in gesprek te gaan.

Author: Poeldijk

Geef een reactie