College op bezoek in Poeldijk

Na een bezoek aan de feestweek in Naaldwijk in augustus bezoeken burgemeester en wethouders in september Poeldijk in het kader van de reeks van informele bezoeken aan de Westlandse dorpen. Onder het motto ‘College op pad’ gaan zij op woensdag 25 september op verschillende plaatsen in Poeldijk in gesprek met inwoners en ondernemers.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur
Bij de Bredenel nummer 5 gaat het college in gesprek met de heer Huub van Leeuwen omtrent de realisatie van een nieuw
glastuinbouwbedrijf en 9 kavels voor uitplaatsers uit het glastuinbouwgebied;

13.30 uur
Daarna gaat het college richting woonwijk Poeldijkerhout De Kreken fase 2 voor een rondleiding door projectdirecteur van
OWBZ, Barbara van Wassenaar en Marya Vollebregt, projectleider gemeente Westland;

14.30 uur
Tot slot bezoeken burgemeester en wethouders wijkcentrum De Backerhof om daar in gesprek te gaan met de inwoners van
Poeldijk – Wittebrug 2;

15.00 uur
Einde bezoek

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zich bij het werkbezoek aan te sluiten.

Author: Poeldijk

Geef een reactie