Dario Fo wordt ‘Huis van de Buurt’

Door Nelly Schouw-Zaat

De raadscommissie Ruimte heeft de 5e variant van het Centrumplan Poeldijk goedgekeurd. Volgens het College van B&W komt die variant het best overeen met wat inwoners van Poeldijk willen. De gemeente gaat het voormalige Dario Fo gebouw verkopen, de begane grond van het gebouw wordt het ‘Huis van de Buurt’. De initiatiefgroep ‘Hart van Poeldijk’ is het daar volstrekt niet mee eens. In een brief aan B&W en de raad maakt ‘Hart van Poeldijk’ groot bezwaar tegen de stelling dat zij achter deze variant staat. ‘Dat is niet waar en het klinkt zelfs misleidend’, aldus Peter Zuidgeest.

In vergadering op 12 mei vroeg alleen Marcel Zuidgeest (CDA) hoe het precies zit met de keuze voor de vijfde variant. Westland Verstandig raadslid Peter Duijsens viel hem bij. Duijsens wil dat wethouder Cobie Gardien nog overlegt met Hart van Poeldijk en naar een gezamenlijk standpunt zoekt. De wethouder zei dat er onlangs nog overleg was met Hart van Poeldijk. Veel van de wensen van Hart worden in de vijfde variant meegenomen. ‘Zoals altijd met participatie, kunnen nooit álle wensen vervuld worden’. Boven in het Dario Fo gebouw komen appartementen. Aantallen kon de wethouder nog niet noemen. ‘Het pand ligt gunstig midden in het dorp, maar is erg verwaarloosd’, aldus Gardien. Geschat wordt dat verkoop zo’n vier ton oplevert. Beneden zouden de bibliotheek en Vitis Welzijn worden gevestigd. De gemeente wil de Voorstraat het liefst geheel autovrij maken en geen parkeerplaatsen meer aanleggen. Parkeren zou worden geconcentreerd op het grote plein dat rond de Bartholomeuskerk komt. Parochie en Midin worden aangewezen als ontwikkelaars van de nieuwe inrichting rond kerk en De Wittebrug. ‘Zij zijn geen ontwikkelaars, maar dat is de gemeente ook niet’, zei Gardien. ‘Het gaat vooral om het maken van goede plannen. Daarna komt de uitvoering.’ De raad vroeg ook aandacht voor een structureel betere bestemming van De Veiling. Als de bibliotheek verhuist naar de Voorstraat is dat een verschraling van De Veiling, stelt de raadscommissie.

Koos Verbeek: ‘eerst zien én plannen maken voor toekomst’
Raadsleden vroegen waarom de Bartholomeusschool niet in het Centrumplan staat. Dat gebouw heeft nu verschillende bestemmingen. Gardien zei dat de voormalige school wel deel is van het Centrum, maar onder het Omgevingsplan valt dat later komt. De keuze van de raadscommissie is volgens vicevoorzitter Koos Verbeek van het parochiebestuur en lid van Hart van Poeldijk, teleurstellend. ‘Er wordt gemeld dat er steeds overleg was tussen gemeente en onze mensen’, zegt hij in een reactie aan Poeldijk Nieuws. ‘Veel van onze mais werden vlot door ambtenaren beantwoord. Maar de laatste twee jaar zaten wij niet aan tafel bij het gemeentebestuur. Nu de commissie instemt met de keus van B&W, gaan wij ons beraden wat ons te doen staat. Eerst zien hoe de plannen met het Huis van de Buurt worden uitgevoerd. Duidelijk is dat het parochiebestuur andere plannen moet maken om de Bartholomeuskerk, omgeving van kerk en De Wittebrug voor de toekomst veilig te stellen’.

Author: Poeldijk

Geef een reactie