De Opstelling van Verburch

De Commissie Behoud Kernwaarden Verburch sprak afgelopen jaar in een aantal bijeenkomsten over de missie en visie van de voetbalclub en kwam ‘de clubcultuur’ vaak aan orde. Wim Grootscholten lid van de commissie: “Het begrip clubcultuur is de manier waarop onze leden verbonden zijn, met elkaar, met de omgeving en in vergelijking met andere clubs. Wie willen we zijn op Verburch? Wat is onze clubcultuur? Na een presentatie voor en fiat van het bestuur zijn deze vragen voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
Termen als plezier, prestatie, derde helft, samen, verzorgd voetbal kwamen daarbij ter sprake. Ook is duidelijk geworden dat het ledenbestand van Verburch al lang niet meer uit alleen Poeldijkers bestaat. De meerderheid van de trainers/leiders woont zelfs buiten het dorp. Geen probleem, maar wat verbindt ons met elkaar? Willen we onze clubcultuur behouden en zo ja, hoe gaan we dat doen? Om dat te beantwoorden heeft Verburch haar eigen opstelling. Wie A zegt, moet B zeggen, dus maken Verburch-leden de vereniging samen zoals die in De Opstelling staat. Ook wordt de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leden uitgebreid. Met ieder nieuw lid tot 20 jaar zal mét een ouder een toelatingsgesprek zijn waarin De Opstelling een voorname rol krijgt. Ieder nieuw lid moet voor de kernwaarden van de club tekenen. Zo kunnen er later nooit misverstanden zijn over hoe men zich gedraagt in het Verburch-shirt. Dat geldt natuurlijk ook voor de huidige leden: bij ons heb je je te gedragen zoals Verburch dat graag ziet. Vlieg je een keer uit de bocht, dan wordt je daar op gewezen. Zo hoopt Verburch te bereiken dat het plezierig sporten blijft bij ons, waar op een gezonde manier plek is voor prestatie én recreatie.”

Downloaden (PDF, 1.25MB)
Author: Poeldijk

Geef een reactie