‘De Terwebloem altijd virusvrij geweest’

Door Nelly Schouw-Zaat

Het coronavirus is niet bestreden of ingedamd in zorgcentrum De Terwebloem in Poeldijk, het virus was er nooit! Na drie maanden quarantaine voor de bewoners is het bezoek versoepeld en dat gaat nu verder. ‘We zijn er natuurlijk blij mee’, vertelt secretaresse Petra Poleij aan Poeldijk Nieuws. ‘Wij zijn er vooral trots op dat er in die maanden helemaal niemand besmet raakte. Ons zorgcentrum krijgt van alle kanten, vooral uit de medische wereld, complimenten en de bewoners zijn gezond. Dáár doen we het voor. Het welzijn van de bewoners van De Terwebloem staat voorop’.
Niet dat het nu allemaal makkelijk was toen half maart het centrum afgesloten werd voor alle bezoek van buiten. De vele vrijwilligers konden er niet meer naartoe. Dat zijn er nogal wat. Bewoners en medewerkers missen hen enorm, andersom is dat ook zo. Mensen uit Poeldijk die allen hun taken uit handen moesten geven. Bewoners die niet mochten wandelen in het mooie Poeldijk. Gelukkig konden ze wel de tuin in. Sommige activiteiten kwamen stil te liggen omdat vrijwilligers niet konden komen helpen. De wekelijkse kerkdiensten en maandsluitingen van de Hervormde kerk stopten, geen concerten door koren. Maar de stemming bleef positief, al was het soms moeilijk. Er werd gekeken naar wat er nog wél kon en dat gebeurde dan ook.

‘Wekelijks verrast met bloemen en planten’
‘Wat ons vooral verbaasde’, gaat Petra Poleij verder, ‘was dat wij steeds zoveel blijken van hartelijkheid kregen. Hoeveel bloemen en planten werden er wel niet bezorgd,- en dat terwijl de sierteelt in die eerste weken zelf zo in de knel kwam te zitten. Er was totaal geen afzet voor hun producten. Maar alle bewoners van De Terwebloem werden wekelijks verrast met bloemen en planten. Werkelijk hartverwarmend’. Veel Poeldijkers lieten kleine cadeautjes, tekeningen en kaarten bezorgen met bemoedigende woorden voor de bewoners. Er was ook muziek en buitenoptredens. Op de parkeerplaats speelden groepjes muzikanten en soms klonken er draaiorgelklanken. Verjaardagen van bewoners werden door familieleden aangegrepen om iets leuks buiten te organiseren, waarbij De Terwebloem bewoners op een veilige manier van dat tafereel genoten. Meevaller was ook dat tijdens de zware quarantaineweken de zon uitbundig scheen. Daardoor zag de wereld er niet al te somber uit. Zeker, men miste het bezoek, dat doorgaans elke dag wel in en uit liep. Het viel niet altijd mee en nog altijd, nu er wel op vaste tijden bezoek mag komen, heeft iedereen met de RIVM-regels te maken.
‘Luiken open en wereld wordt groter’
‘Maar we zijn begonnen met activiteiten voor kleine groepjes. Geen grootschalige waar men dicht op een bij elkaar zit. Dus, nee nog geen kerkdiensten. Maar wel komt de geestelijk verzorger mensen bezoeken, individueel of in kleine aantallen. En we organiseren bijvoorbeeld bingo voor elke etage apart. Kleine groepjes,- dat werkt het beste onder deze omstandigheden, zo hebben we ervaren. Dit willen we in de toekomst ook gaan voortzetten, omdat het voor de bewoners fijner is en voor de collega’s ook fijner werkt. Nu mogen mensen weer met bezoekers buiten wandelen in Poeldijk. In de tuin staat de praatcabine en het Glazen Kasje waar veel gebruik van wordt gemaakt’.
Langzamerhand gaan de luiken open en wordt de wereld groter. Het kabinet gaf groen licht voor versoepelingen; iedereen hoopt dat dit doorzet. Het kan nog een hele tijd duren, stapje voor stapje wordt toegewerkt naar die stip op de horizon, als alle Poeldijkers weer kunnen worden ontvangen in en rond De Terwebloem.

Author: Poeldijk

Geef een reactie