‘’De Veiling is mooi, Poeldijk weer enthousiast!’’

Door Nina Kester en Susan van Leeuwen

Niet geboren en getogen in het Westland. Bij haar aantreden als voorzitter van het stichtingsbestuur van De Leuningjes had zij niet kunnen voorzien dat de roerige ontwikkelingen rond De Leuningjes, nu De Veiling, op haar pad zouden komen. Jeannet heeft inmiddels de rust gevonden in Gelderland. Zeker niet om stil te zitten, maar om ook daar weer actief te zijn in het verenigingsleven, waar haar hart ligt en waar zij zich verheugt op mooie fietstochten in de natuur. Na haar officiële afscheid als voorzitter van De Leuningjes, kijkt zij voor Poeldijk Nieuws terug op de afgelopen jaren.

Jeannet geboren in Den Haag en opgeleid tot juriste, kwam via het werk van haar man (psychiater) en wat omzwervingen in 1983 in het Westland terecht. Zij ging lesgeven aan de Open Universiteit wat ze is blijven doen tot september vorig jaar. Zij sloeg in Poeldijk haar vleugels uit, zocht contacten bij verenigingen en kwam al snel in de Westlandse Gemeenteraad. Zij was tien jaar lid van de Fietsersbond en heeft daarin veel kunnen doen voor het verbeteren van de fietspaden in het Westland. Ze werd in de jaren ‘90 lid van de VAC, de vrouwen adviescommissie, die aannemers en woningbouwverenigingen adviseerde bij bouw en verbeteringen van woningen. ‘Als vrouw vind ik het belangrijk dat vrouwen een stem hebben, daarom ben ik ook raadslid geworden. Ik wilde hen enthousiast maken om mee te praten over belangrijke zaken. Ook in het Westland; waar dat niet zo voor de hand lag. Nu is die achterstand gelukkig aardig ingehaald’. Na haar raadslidmaatschap was zij van 2003 tot 2011 voorzitter van muziekvereniging Pius X in Poeldijk.
Hubbeling, sinds 2008 voorzitter van Stichting De Leuningjes zag zich in 2011 geconfronteerd met problemen over nieuwe subsidieregelingen. Daardoor werd het voor veel verenigingen lastig om de huur rond te krijgen voor hun ruimte in De Leuningjes. Ook verliep de samenwerking met pachters niet altijd gemakkelijk. ‘Kortom, het centrale verenigingsleven in Poeldijk zocht niet meer automatisch De Leuningjes op en er werden minder externe activiteiten georganiseerd of voorstellingen geboekt. De financiële reserves van de stichting werden aangesproken en met de gemeente kwam overleg om De Leuningjes een gezond toekomstperspectief te geven.
In 2015 zorgde een brand in Wateringen voor extra controles op asbest. Eigenlijk was er bij De Leuningjes niet zo heel veel aan de hand, ware het niet dat toen er een controle kwam ook een asbestsanering aan de gang was in de CV-ruimte. Toen werden asbestdeeltjes gemeten in de twee grote zalen; twee dagen later bleek echter dat de zalen na metingen weer schoon waren!’

Jeannet: ‘Maar het kwaad was al geschied. De gemeente besliste de zalen gesloten te houden, die bleven ruim twee jaar dicht. Een traumatische ervaring voor alle betrokkenen van de toenmalige Leuningjes. Toen brak het harde onderhandelen en ‘vechten’ voor het behoud aan. Al vóór de asbestkwestie waren er gesprekken met de gemeente over groot onderhoud, het gebouw moest sowieso aangepakt worden. Toen kwamen er tal van andere partijen met ideeën om het Poeldijkse verenigingsleven elders onder te brengen. Misschien zelfs blijvend’. Het stichtingsbestuur liet het daar niet bij zitten en bleef strijden voor de belangrijke functie van dit gebouw in Poeldijk en daarbuiten. Immers, nergens anders in het Westland is een zaal met zitplaatsen voor 500 mensen. Na jaren strijd, getouwtrek, overleg en volharding is er uiteindelijk toch gekozen voor behoud van het gebouw en is er geïnvesteerd en verbouwd om sowieso de komende 10 jaar voort te kunnen. Ondernemer Ruud Duynisveld had een plan, nadat de gemeente daar ‘brood’ inzag ging men aan de slag en is de Grote Zaal omgetoverd tot een multifunctioneel en zeer modern uitziende locatie waar grote en kleine evenementen te boeken zijn. Ook vinden langzaamaan de verenigingen de weg terug en is De Leuningjes omgedoopt tot De Veiling. Met een nieuwe website en een nieuw logo bij de entree wordt dit duidelijk gemaakt. Een tijdelijke voorzitter voor de Stichting is gevonden in Jos Vranken jr.
Jeannet zegt het fijn te vinden dat er jonge mensen zijn opgestaan die het stokje van het stichtingsbestuur hebben overgenomen’. De Veiling ziet er weer strak en gelikt uit, voor feesten en evenementen wordt horeca ingehuurd, zodat er geen vast horecapersoneel meer in dienst is. Ook de kleine zaal en entree worden opgeknapt; daar ligt nog subsidie voor. Een mooie toekomst ligt in het verschiet, hopelijk komt ook de verenigings-functie weer terug die het ooit was. Hubbeling: ‘ Het ziet er mooi uit en je merkt dat de mensen weer enthousiast worden.’ Het nieuwe stichtingsbestuur gaat de boel langzaam weer opbouwen. Het Sinterklaasfeest en Carnaval zijn al weer teruggekeerd.

Hoogtepunten
Hubbeling heeft zich teruggetrokken en kijkt terug op de afgelopen jaren, hoogtepunten en hobbels die op haar pad kwamen. ‘We hebben ons er goed doorheen geslagen met een mooi resultaat, met een sterk team als stichtingsbestuur. Met medebestuursleden Luit Davids en Jan Davids konden we onze lijntjes kort houden om snel op ontwikkelingen te kunnen reageren. Ons motto was: ‘’Wijzelf trekken de stekker er niet uit, dat zal de gemeente moeten doen. Het was een mooie maar enerverende tijd. Los van alle perikelen heb ik altijd genoten van de Pius X concerten maar ook van het orkest Honsels Harmonie. De jaarlijkse lintjesregen vond ik altijd een prachtige happening en ik stond de verraste genodigden op te wachten in de hal. Bij velen ging pas bij aankomst ‘een lichtje’ branden. Dat De Leuningjes uiteindelijk niet is gesloopt is een enorme pleister op de ziel. Poeldijkers zijn een kritisch volkje, maar ik heb er mijn weg in gevonden en uiteindelijk van velen complimenten mogen ontvangen voor het behoud. Ik wens Poeldijk veel mooie voorstellingen in De Veiling toe, met terugkeer van bekende artiesten en daarmee ook extra leven in Poeldijk. Ik heb altijd enorm genoten van mijn functie als voorzitter en wens dat in de toekomst steeds enthousiaste vrouwen en mannen in het stichtingsbestuur zitting nemen’. Het ‘chapeau voor Hubbeling’ klonk zaterdag 16 maart ’s avonds. Aan Jeannet werd de Westlandstek aangeboden, als dank voor haar inzet aan de diverse projecten die zij de Poelukkers en Westlanders naliet.Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie