Gemeente Westland onderzoekt hyperloopnetwerk

Stichting Hyperloop Development Program (HDP) gaat onderzoeken of er een pilotroute voor een hyperloop kan komen in de Randstad. Deze zou dan het begin moeten vormen van een Europees hyperloopnetwerk voor vracht (cargoloop). Een hyperloop is een manier van mensen of, in dit geval, goederen en versproducten te vervoeren door een buis met lage druk met elektrische en magnetische voortstuwing. Doordat dit gebeurt met behulp van elektriciteit wordt er minder luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Voor dit onderzoek werkt HDP samen met o.a. de gemeente Westland, diverse (Westlandse) bedrijven en andere overheden en organisaties. Gemeente Westland werkt hieraan mee door medewerkers in te zetten bij het onderzoek.

De partijen die aan dit onderzoek deelnemen, maken deel uit van of zijn betrokken bij Nederlands grootste exportindustrieën. De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande vervoersmiddelen drastisch te verminderen. Daarnaast kan de snelheid en betrouwbaarheid van levering aanzienlijk groter worden. Dit zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en files kunnen verminderen. Ook zou de luchtkwaliteit in de Randstad hierdoor sterk kunnen verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen kunnen afnemen. Dat laatste kan voor de transportsector een grote stap zijn richting van de klimaatdoelen.

Samenwerking
Het onderzoek richt zich zowel op technische, ruimtelijke, economische als maatschappelijke haalbaarheid en loopt tot medio 2022. De deelnemende partijen beschikken elk, volgens HDP, over waardevolle ervaring, (markt)kennis en data. Daarmee kunnen zij de haalbaarheid onderzoeken van een hyperloopsysteem voor vrachtvervoer voor een pilot route binnen deze drukke corridor.

Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT(Maersk), Baas, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, PostNL, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN.

Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie