Hoe gaat het met Poeldijkerhout?

In Poeldijkerhout is volop bedrijvigheid: in de eerste fase van De Hoven is Ouwehand Bouw gestart met de opleveringen. Vooruitlopend daarop zorgt OBWZ dat de omgeving woonrijp is: dat de rijbaan en het trottoir zijn aangelegd en dat de huisaansluitingen op de riolering zijn gerealiseerd.
In De Hoven fase 2 zijn alle 64 woningen verkocht. Eind december 2017 is deze fase bouwrijp gemaakt, dus de bouw kan beginnen! Aannemer Niersman start in de week van 19 februari met de bouw van de woningen.


Inmiddels is duidelijk dat er een fase 3 komt, met circa 30 tot 40 woningen die aansluiten bij de stijl en architectuur van de eerdere fasen. Naar verwachting zijn in het eerste kwartaal van dit jaar de ‘ins en outs’ duidelijk over deze woningen.

Inschrijven als belangstellende voor fase 3 kan op www.poeldijkerhout.nl.
Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie