Ik pak de pen op: Mark Helmig

Mijn naam is Mark Helmig. Van mijn goede kameraad Gerard van der Elst kreeg ik de pen; dus dit is mijn gelegenheid wat over mezelf te vertellen. Ik ben geboren op 18 mei 1971 in Maarssen en ben in de eerste 35 jaar van mijn leven regelmatig verhuisd. Ik woonde in Cothen, Doorn, Apeldoorn, Barneveld, Oldebroek, Zwolle en Rotterdam. In 2005 leerde ik Yvonne Gram kennen en ben in 2006 verhuisd naar Poeldijk. We zijn begonnen met samenwonen in haar appartement aan de Jan Barendselaan, waar we ook getrouwd zijn. Wij vonden een gezinswoning in De Boerstraat waar we sinds augustus 2007 wonen. In januari 2008 is onze zoon Jelle geboren en in mei 2010 onze dochter Nora.

Daarmee was het gezin compleet, inclusief onze twee katten. Bij elkaar woon ik nu 14 jaar in Poeldijk, voor mij een absoluut lengterecord. Lang genoeg om wat uitgebreider kennis te maken met Poeldijkers. Ik werk bij de Veiligheidsregio Hollands Midden en ben er verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer. Een flinke klus in een uitgestrekt gebied van Hillegom tot Schoonhoven met 47 brandweerkazernes waarvan 4 beroepskazernes. Het wagenpark kent vooral specialistische voertuigen: tankautospuiten, autoladders, haakarmvoertuigen. Met ruim 100 vrachtwagens, 80 bestel- en personenwagens moet er altijd iets gedaan worden om goed operationeel te zijn. Een geweldige functie waar ik mijn achtergrond (HBO Transportmanagement) kan combineren met het belangrijke werk van de brandweer. Mijn hobby’s: werken met hout, kamperen en motorrijden. Van kamperen komt helaas weinig door de corona. Motorrijden doe ik bijna dagelijks naar mijn werk; het timmerwerk voor de Scouting of thuis.

Jaarlijks hoogtepunt: weekeindekamp
Door de kinderen kwam ik met organisaties en verenigingen in contact en kon mijn steentje bijdragen met vrijwilligerswerk. Dat begon toen mijn zoon naar het kinderdagverblijf ging. Er werd iemand gevraagd voor de ouderraad en dat heb ik 5 jaar gedaan, waarvan 3 jaar als secretaris. Bij de verhuizing van Scouting Poeldijk in 2012 van de Verburghlaan naar de Arckelweg liepen we met de stoet mee (mijn zoon was net lid) en was ik op een of andere manier betrokken. ‘Of ik een keertje kon helpen met schoffelen’, oudhollandse bonken klei van 10 kilo; mijn kennismaking met de weerbarstige Poeldijkse grond. Daarna sloot ik me aan bij de vrijwilligers die het gebouw en terrein onderhouden, zo kwam ik in contact met het bestuur en was 3 jaar bestuurslid. Daarna was ik enige jaren met Gerard beheerder en medeverantwoordelijk voor materiaal. Bij de Scouting leerde ik de groep voor volwassenen Pivo’s kennen. Met hen had ik een geweldige tijd; een aanrader voor volwassenen die openstaan voor creatieve en bijzondere activiteiten. Jaarlijks hoogtepunt: een weekendkamp met thema en spel. Een bijzonder leuke ervaring was de trip naar Budapest mét partners. Ik was bij zoveel activiteiten van de Scouting betrokken dat er heel veel tijd in ging zitten en koos ervoor de wekelijkse onderhoudsochtend met Gerard te blijven doen maar te stoppen met de andere activiteiten.

Buurpreventie Poeldijk geeft veel voldoening
Ondertussen was ik betrokken bij de oprichting van de buurtpreventie Poeldijk in 2014. Poeldijk was het laatste dorp in het Westland zonder buurtpreventie. Buurtpreventie Poeldijk is een kleine club enthousiaste mensen die betrokkenheid voor Poeldijk met elkaar delen. In 2018 werd ik in het nieuwe bestuur secretaris/penningmeester naast voorzitter Rob Haket. Vrijwilligerswerk voor de buurtpreventie geeft veel voldoening en kost weinig moeite. We lopen minimaal een uur per week in tweetallen op straat, herkenbaar in onze rode jassen. Voor het lopen melden wij ons bij de wachtcommandant van politie en lopen dan onze ronde als ‘ogen en oren’ van Poeldijk, om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid op straat. Bij het Jeu de Boules toernooi vorig jaar hadden wij een informatiestand in de Voorstraat. In februari dit jaar deden wij met een carnavalswagen aan de optocht mee en maakten toen veel kabaal en rook, strooiden confetti en hebben vooral veel gelachen. Wat lijkt dat lang geleden gezien de rare tijd waar we nu in terecht zijn gekomen. Om de Pen door te geven is mijn keuze gevallen op een ‘nieuwe’ Poeldijker: Wijnand Folkeringa. Wijnand leerde ik kennen als enthousiaste buurman van De Wittebrug waar Perspektief tijdelijk is gehuisvest. Namens Buurtpreventie Poeldijk neem ik deel aan het maandelijks overleg over Perspektief in de buurtcommissie woonhotel Westland. Perspektief, gemeente, winkeliersvereniging en diverse buren (inclusief Wijnand) zijn daarin vertegenwoordigd. Wijnand, nu krijg jij van mij de gelegenheid je voor te stellen aan Poeldijk.

Author: Poeldijk

Geef een reactie