Investeren in Poeldijk

Er zijn heel wat rapporten met plannen over Poeldijk. Zoals van de initiatiefgroep Hart van Poeldijk in 2016 en van de gemeente, door bureau Hosper. Daaruit koos de gemeenteraad varianten en maakte bureau Graswortel een rapport. Vervolgens besloot de raad op voorstel van B&W te onderzoeken of het Dario Fo gebouw geschikt gemaakt kan worden voor bibliotheek en Vitis Welzijn, die dan uit De Backerhof moet vertrekken. Hoog tijd om knopen door te hakken!

Vitis en Bieb in Dario Fo of naast kerk?
Bij berekening van de opbrengst van het Dario Fo gebouw is de gemeente er vanuit gegaan dat dit 1,1 miljoen minder opbrengt als er een maatschappelijke en sociale functie in komt. Dat lijkt zonde van het geld. Stop die 1,1 miljoen in een gedegen plan dat voor de komende 40 jaar voldoet en wat de maatschappelijke en culturele waarde van de Bartholomeus meer perspectief biedt. Dan kan het een echt gemeenschapsgebouw worden voor iedereen in Poeldijk en wijde omgeving! Ook het deels autovrij maken van de Voorstraat was aan de orde. Mijn voorstel is vanaf de Schoolstraat een voetgangersgebied te maken, voor BYNA langs, naar bakker Van Malkenhorst en Kerkplein tot de pastorie. Maak van het stukje Voorstraat naast dit voetgangersgebiedje vanaf pleintje naar de Bartholomeus een fietsstraat (auto’s welkom). De verbinding tussen Poeldijksevaart en Voorstraat moet verbroken worden. Verkeerstechnisch lijkt dat geen probleem. Dat geldt ook voor verbinding van Verburghlaan en Kerklaan. Dat lijkt moeilijk, maar een verbod voor vrachtauto’s op Jan Barendselaan en Rijsenburgerweg is toch al noodzaak, het is tenslotte een woongebied, daar horen geen vrachtauto’s, alleen voor bevoorrading. Luxe auto’s kunnen ook makkelijk omrijden, dat is een kwestie van wennen. Zij kunnen vanaf de Wippolderlaan via rotonde Zuidwyckweg, Vogelaer, Van Ockenburchlaan en Poeldijksepad. Zover om is dat niet. Dat maakt Poeldijk veiliger en dan kunnen we er een echt dorpscentrum maken. Zoals met een echt dorpsplein voor de kerk en pastorie, voor activiteiten zoals de weekmarkt. In en naast de pastorie is plaats voor de Bibliotheek, Vitis Welzijn, Kinderdagverblijf en Poeldijkse verenigingen.

‘Parkeerplaats’ Kerkplein bijna altijd vol
Er komen in en om de Voorstraat steeds meer winkels en woningen met appartementen. Steeds meer gezinnen hebben twee, soms wel drie auto’s. Daarvoor zijn parkeerplekken nodig. Op het Kerkplein? Dat plein is van de Parochie en er is nu al bijna geen plek voor bezoekers aan pastorie en kerk. Het Parochiebestuur probeert al ruim een half jaar contact te krijgen met de wethouder. Bij plannen voor een autovrije Voorstraat ging men er van uit dat in de hele Pastorietuin ook geparkeerd kon worden. Daar is met het parochiebestuur nooit over gesproken en was ook geen budget voor. De gemeente denkt dat de Parochie gratis openbare parkeerplaatsen beschikbaar stelt. Het bestuur wil niemand pesten door het Kerkplein voor de Parochie vrij te maken, de gemeente moet vlak bij de Voorstraat voor extra parkeerplekken zorgen. Het afbreken van woningen aan de Rijsenburgerweg tegenover Het Gantel Huys kan een oplossing zijn, maar daar wil de gemeente appartementen bouwen waarvoor óók weer parkeerplaatsen nodig zijn.

Leefbaarheid met groen, wandelpaden en trottoirs
Bij bespreking van de visie op Poeldijk deed ik de gemeente suggesties. Tot nu is daar totaal niets mee gedaan. Zoals een mooi voetgangersbruggetje over de Gantel bij De Endhof, zodat je van daar op het pad zuidelijk van de Gantel naar de brug bij de Poeldijksevaart kunt lopen. En vanaf de Kerklaan de Gantel oversteken via een voetgangersbrug naar de nieuwe uitrit Bredenel en dan de Poeldijksevaart bij Het Gantel Huys. Veel mensen maken er al een rondje, maar moeten nog 100 meter over Poeldijksepad naar Bredenel. De gemeente breidt wél de bebouwde kom van Poeldijk uit op een stuk Poeldijksepad (hoort bij Honselersdijk), maar neemt niet de moeite een goed voetpad aan te leggen. Schrijnend! Ook het voetpad van Kerklaan langs de begraafplaats en De Witte Burg moet doorgaand worden. Niet moeilijk, toch? Waarom staat er een hek? Ook de weg van Rijsenburgerweg naar Bredenel kan autovrij: met fietspad en veel groen. Mooie plek om elkaar te ontmoeten. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in een groener Poeldijk en zijn meer zebrapaden nodig. Poeldijkers gillen om meer leefbaarheid: maar de gemeente doet niets en geeft (nog) geen gehoor.

Neemt gemeente Poeldijkers serieus?
De oude Witte Brug is al jaren in gebruik voor cliënten van Perspektief. Plannen om dit gebouw te vervangen door nieuwe zorgwoningen en een dorpshuis zijn al in 2017 geopperd door bureau Hosper. Ook de raad keurde dit goed. De woningen in De Witte Brug van Arcade zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van nu. Afbraak en totale nieuwbouw daar is de komende jaren zeker aan de orde. Hart van Poeldijk meldde in 2016 al de wens van Parochiebestuur, Bibliotheek, Vitis Welzijn, KBO, Kinderdagverblijf Simba, Deo Sacrum en St. Genesius om in een deel van de strook vanaf de pastorie en nieuwbouw Witte Brug een dorpshuis te maken. Reden was ook dat De Leuningjes te gedateerd is en nog maar een beperkt aantal jaren bruikbaar. Ook dat nam de raad in 2017 in hun toekomstvisie op. De Parochie stelde in 2019 de gemeente voor om wat de raad in 2017 omarmde uit te voeren. Uiteindelijk besloot de raad eind mei 2020 eerst te onderzoeken Dario Fo om te bouwen tot Dorpshuis met Knarrenhof en zorgwoningen. Ook brengt dat gebouw dan € 1,1 miljoen minder op dan op de vrije markt. Nu ziet de gemeente in dat er zorgwoningen met maatschappelijke functie moeten komen, tóch op het terrein van de Parochie, Perspektief en Arcade, de oude Witte Brug. Grote vraag is of de gemeente Poeldijkers serieus neemt en het alleen laat bij mooie woorden, maar geen daden voor de noden die er zijn? Dit alles overziende is het hoog tijd om veel knopen door te hakken!

Author: Poeldijk

Geef een reactie