Kleur op smoel Poeldijk

Via de website van de gemeente Westland heb ik plannen voor Poeldijk centrum doorgenomen. Dat klinkt alsof dat even tussen neus en lippen door gaat.. De stukken zijn lijvig en de taal zo wollig en ambtelijk dat het velen zal ontmoedigen daar ooit aan te beginnen. Je moet behoorlijk wat tijd nemen om al die stukken door te ploegen. Inspraak en meedenken zijn een groot goed, maar werpen op deze manier ook barricades op. Of feitelijk: inspraak en meedenken worden ontmoedigd…. Ik klom in de pen en schreef het college van B&W een brief. De redactie van Poeldijk Nieuws vroeg mij een kopie. Daar gaan we..

De ontwikkelingen rond het dorp gaan mij, geboren Poeldijker, zeer aan het hart. Mijn ideeën op een rijtje. Ik begin met de gebouwen. Voormalige Verburch-hof, eerder Bartholomeusschool aan de Verburghlaan. Bleef gevrijwaard van de sloopkogel vanwege de markante gevel, maar gebouw en omgeving verloederen. Wordt nu verhuurd aan uitzendbureau en biljartvereniging. Hopelijk is dat tijdelijk. Ooit is geopperd de gevel te laten staan en ertegenaan senior- en starterswoningen te bouwen. Dan het Dario Fo-gebouw: vol historie aan de Voorstraat, waar vrijwel elke Poeldijker wel een herinnering aan heeft. Snel geschikt maken voor sociale functies: beneden bibliotheek en Vitis-vestiging – zoals al wordt gesuggereerd – en boven woonruimte voor starters. Terras er voor aan de Voorstraat. Autovrij! Groen!

Rijtje aanleunwoningen Rijsenburgerweg: wat een gribus middenin de nieuwbouw! Snel platgooien en parkeerplaatsen, maar liever nog groen en terrassen ervoor in de plaats. Wel zorgen voor nette alternatieve woningen voor huidige bewoners. Dan de vleugel van bejaardenhuis De Wittebrug langs pad naar het kerkhof, nu in gebruik door Perspektief. Het vervallen gebouw moet tegen de vlakte en over een herbestemming van de grond nagedacht: parkeerterrein voor kerkgangers, nieuwbouw voor senioren en starters en groenvoorziening, Mooie bomenrij langs het pad naar het kerkhof! Voor de huidige bewoners moet een nette oplossing gevonden worden: die verantwoordelijkheid hebben we ook!

Ik loop door naar Bartholomeuskerk + pastorie: gezichtsbepalend gebouw; door sterk teruglopend kerkbezoek en om sloop te voorkomen, moeten kerk en omgeving leidende rol krijgen in het dorps- en verenigingsleven. Te denken valt aan een grand café, terras, veel meer groen, tentoonstellingsruimte, multifunctioneel kerkgebouw. Dit in combinatie met vleugel De Wittebrug. Dan voormalige Hotel Verburch, later Kanton Paleis op kruising van de Nieuweweg en Voorstraat. In lang vervlogen tijden een blikvanger, een architectonisch meesterwerk. En nu? Een bouwval! En dat bij de entree van Poeldijk. Volgens berichten is het verhuurd aan een uitzendbureau; tot nu toe wordt het ene raam na het andere dichtgetimmerd en bladdert de verf er aan alle kanten af. Echt een aanfluiting. Valt buiten de huidige plannen, maar neemt niet weg dat er actie mag worden ondernomen. Bedrijventerrein De Planeten pal gebouwd op de Gantel! Afschuwelijk! Daar had toch een prachtige groene strook moeten liggen met wandelmogelijkheden ter opluistering van de Gantel! Dan bedrijven maar een meter of tien van de Gantel af! Ook de bedrijven langs de Nieuweweg zouden naar een bedrijventerrein moeten. Dus: verplaatsen! Mogelijk woningbouw daar? Geluidswal als groenstrook aanbrengen.

De infrastructuur in Poeldijk
De Voorstraat, een voor het Westland unieke meanderende straat, moet autovrij: tot 12.00 uur gelegenheid om de winkels te bevoorraden. Daarna voetgangers- en fietsersgebied. Werken met pollen? Vracht- en niet-bestemmingsverkeer helemaal weren uit Poeldijk centrum. Omleiden via Nieuweweg en Paul Captijnlaan (langs ABC-terrein), zoals overigens van meet af aan de bedoeling en toen die weg werd aangelegd ook aan de orde was. De héle Jan Barendselaan op de schop: levensgevaarlijk voor voetgangers, maar vooral voor fietsers. Waarom geen éénrichtingsverkeer als circulatieplan met Rijsenburgerweg, zodat ook ruimte vrijkomt voor fietspaden? De winkelgalerij aan de Jan Barendselaan heb ik altijd als een vreemd abces gezien: ver uit het dorpscentrum en onhandig te bereiken. Kunnen de middenstanders daar niet naar de Voorstraat, zoals het hele bedrijventerrein aan de Rijssenburgerweg plaats maakte voor woningbouw? Van vrijgekomen winkels kunnen mooie woningen en appartementen worden gemaakt. Een Plein Voorstraat maken met café, terrassen, bankjes, gezellige verlichting met vooral veel groen en aantrekkelijke doorgang naar nog te realiseren ‘haven’ en de Jumbo. Ook de weekmarkt van vrijdag hier een plek geven.

Idealiter, voor langere termijn
Postkantoor en agentschap: een uit zijn jasje groeiend dorp als Poeldijk moet zeker een agentschap hebben.
Vrijwel dagelijks zijn er op de Vredebestlaan onverkwikkelijke verkeerssituaties. Vrachtwagens die honderden meters achteruit moeten rijden omdat draaien nergens mogelijk is. Twee vrachtwagens die elkaar tegenkomen kunnen sowieso geen kant op. Idee: van de Vredebestlaan opnieuw wandel- fietspad maken. De Nieuwe Vaart (1 á 2 m.) verbreden: rietkraag en een lange rij bomen aanplanten tot de kruising. Zo krijgen wij een prachtige groene entree van het Westland vanuit Den Haag en komen we misschien van het imago van minst groene Nederlandse gemeente af. Middenweg doortrekken naar Van Elswijkbaan. Misschien De Leeuwenhorstlaan bij de plannen betrekken. Van daaruit bestaande zijwegen richting Middenweg opknappen om Vredebestlaan te ontsluiten. Delfland juicht: het Westland heeft er een waterberging bij! Dit had het peperdure – pas half-gerealiseerde – damwandproject aan de Vredebestlaan-kant kunnen voorkomen. Met herbouw Torenzicht op de oude plek, Wateringseweg 1, nét over de Wittebrug krijgt Poeldijk een historische attractie. De fundering ligt er nog, tekeningen zijn er vast ook nog. In 1912 (!) illegaal gesloopt; het was onderdeel van landgoed Huis Honselaarsdijk van prins Frederik Hendrik. Getrouwe kopie van Torenzicht is onder dezelfde naam in Ubbergen (bij Nijmegen) te bewonderen. Maf plan natuurlijk, zeker nu duidelijk is dat het financieel niet voor de wind gaat met onze gemeente Westland. Maar Poeldijk kan meer kleur op het smoel gebruiken….

Author: Poeldijk

2 thoughts on “Kleur op smoel Poeldijk

  1. Het probleem in Westland is het ontbreken van historisch besef bij velen. Ik bracht mijn lagereschooltijd door in Poeldijk, maar als ik er nu wel eens kom, ben ik verbijsterd over hoe het dorp is verwaarloosd, m.n. de oude kern en markante plekken. Nu woonachtig in Gouda weet ik dat het ook heel anders kan, ondanks de beperkte middelen van deze gemeente. Het begint met een visie, bv. deze.

Laat een reactie achter bij R. Verbeek Reactie annuleren