Nadruk buurtpreventie ligt bij veiligheid in eigen wijk

Al vijf jaar is Buurtpreventie in Poeldijk actief. Als het aan Mark Helmig ligt mag de club flink groeien en wordt de bekendheid bij Poeldijkers groter. Tijd voor een gesprek met de nieuwe secretaris-penningmeester van Buurtpreventie Poeldijk. Er is nog wel wat te verbeteren qua veiligheid in de wijken, denkt hij. Mark Helmig (47) werkt in Leiden en woont sinds zijn huwelijk met Yvonne in de Poeldijkse De Boerstraat, met hun zoon en dochter. Vanaf het begin was hij buurtprevent in Poeldijk, sinds kort ook secretaris-penningmeester; Rob Haket is de voorzitter. Het nieuwe bestuur wil de dienstverlening in veiligheid in Poeldijk vergroten. Dat moet vooral mogelijk worden door een groter aantal preventen.

Door Nelly Schouw-Zaat
Aan wat voor eisen moet een buurtprevent voldoen?
Helmig: ‘Wij zijn de ogen en oren van de politie, maar onze mensen vervullen niet een echte diendersbaan. Wij signaleren dingen die de gewone burger vaak ontgaan. Een openstaande poort bij achterdeur, schuurdeur of een openstaand raam dat makkelijk toegankelijk is voor ongewenste bezoekers. Wij spreken de bewoners daarop aan. Zelfs een onbeheerde fiets langs de weg trekt onze aandacht. Legt de buurtpreventie zo’n fiets onder een microscoop? Welnee, we maken een foto en sturen die naar de gemeente. Wij gebruiken hiervoor de app ‘BuitenBeter’. Bij echte calamiteiten, zoals uit de hand lopende ruzies op straat, bellen we direct de politie. Dan komen er agenten die de zaak overnemen en maatregelen treffen’.

De donkere dagen
Het is herfst, sterker nog: de wintertijd is begonnen. Mensen sluiten de gordijnen steeds vroeger, maar voelt iedereen zich wel veilig? Hoe vredelievend Poeldijk ook is, er gebeurt wel eens iets dat het daglicht niet kan verdragen. Het kan zijn dat mensen bij een pand een vreemde geur ruiken: dat kan wijzen op illegale wietteelt. Als wijkbewoners de buurtpreventie waarschuwen kan die de zaak onderzoeken en de politie inschakelen. ‘Het zelfde geldt voor brandveiligheid’, aldus Mark Helmig. ‘Het hoeft ook niet altijd op crimineel gedrag te wijzen. Onze mensen worden opgeleid om dingen te signaleren die veiligheid of gevoel van veiligheid bij de bewoners kunnen bedreigen’.
Buurtprevent: één uur per week ronde in eigen wijk
Van belang is dan ook dat de buurtpreventie voldoende mensen heeft die een uur per week in hun eigen wijk een ronde willen doen. Men loopt die altijd samen met een collega. Beiden zijn bekend in hun buurt, ze kennen de mensen, de sfeer in de huizen en straten. Ze nemen bewust telkens een route die de aandacht vraagt en bespreken mogelijke knelpunten. Er is voortdurend overleg met preventen in andere wijken. Helmig loopt altijd samen met een vaste collega, anderen willen met wisselende collega’s lopen, daar is men vrij in. ‘We melden ons altijd aan bij de wachtcommandant van politie als we beginnen en melden ons na de ronde af. Een vaste regel. Wij weten van elkaar waar we zijn en wanneer. Vergeet niet dat veiligheid van onze eigen mensen voorop staat’. Buurtpreventie krijgt subsidie van de gemeente. Preventieteams in dorpen houden contact met elkaar, met gemeente en politie. In Poeldijk willen wij meer contact met beheerders van sportaccommodaties en openbare gebouwen. ‘Wij breiden onze preventie graag uit naar de buitengebieden. De bewoners, meestal tuinders, kunnen ook ogen en oren van de politie worden door zich aan te sluiten bij buurtpreventie. Poeldijk groeit door de uitbreiding met nieuwbouwwijken. Ook dáár zoeken wij vrijwilligers als buurtprevent. Het komt er op neer dat de veiligheid in Poeldijk over de volle breedte wordt vergroot’. Wie meer wil weten en zich als buurtprevent wil aanmelden: info@buurtpreventiepoeldijk.nl.

 

Geef een reactie