Nieuwe stichting: Vrienden Bartholomeus

Door Nelly Schouw-Zaat

Het bestuur is er al, de plannen krijgen ook inhoud. Nu nog leden werven en dan samen aan de slag. De pas opgerichte ‘Stichting Vrienden Bartholomeus’ in Poeldijk gaat verder met het veiligstellen van de historische kerk waar niet alleen kerkdiensten, maar ook veel andere activiteiten zullen zijn. Alleen zo kan ‘Bartje’ uit 1926 blijven voortbestaan. Poeldijk Nieuws laat het bestuur van de nieuwe stichting aan het woord. Eind mei gaf de Westlandse gemeenteraad groen licht voor uitwerking van het Centrumplan Poeldijk. Maar de rooms katholieke Bartholomeuskerk valt buiten die gemeentelijke aanpak. Tot verdriet van het parochiebestuur.

Het is niet anders, stil zitten is er niet bij. Naast parochiebestuur, verantwoordelijk voor de kerk als liturgisch gebedshuis, is er nu de Stichting Vrienden Bartholomeus die de kerk een bredere bestemming moet gaan geven. Want, zo is het algemene gevoel in Poeldijk én het Westland: de monumentale kerk, de kathedraal van het Westland móet blijven bestaan. Het bestuur van de Stichting, Koos Verbeek, voorzitter, secretaris Ed van Kester, penningmeester Ronald Grootscholten en leden Hans van den Broek, Martien van Dijk, Paul Onings, René Hartman, Jurjen Peeters en Carin Bom. Mensen van alle leeftijden, elk met hun eigen inbreng en ervaring. Voorzitter Koos Verbeek en secretaris Ed van Kester lichten toe: ‘Het parochiebestuur wil dat de kerk naast liturgische ruimte een multifunctionele accommodatie wordt. Het bisdom blijft vinden dat de parochie allereerst de kerkelijke bestemming moet beheren. Andere taken moeten door anderen worden uitgevoerd’.

‘Voorbeelden waar Poeldijk van kan leren’
Tot voor de coronacrisis was de Bartholomeuskerk al vaker in gebruik voor grote evenementen zoals concerten door het Westlands Mannenkoor, de Matheus Passion en The Passion. Ook Open Monumentendag werd steeds in en rond de kerk georganiseerd. Voor die gelegenheden was de grote kerk dan ook ideaal. ‘Maar’, aldus Koos Verbeek en Ed van Kester, ‘het dalend bezoek aan kerkgangers maakt het steeds moeilijker om bij gewone wekelijkse kerkdiensten sfeervol en devoot bijeen te zijn. De geluidskwaliteit valt niet mee. Het altaar staat op grote afstand van de bezoekers. Kortom, er is een leegte die niet op te vullen is. We denken dat die liturgische ruimte kleiner moet worden, dan is er meer gezamenlijke liturgische beleving’. Buiten het nieuwe liturgische centrum komt dan ruimte vrij voor andere doeleinden. Het is nu de taak van het Stichtingsbestuur de indeling van het gebouw zo te maken dat er allerlei activiteiten voor de hele Poeldijkse bevolking kunnen plaatsvinden. De voorkeur gaat uit naar evenementen met culturele waarden: concerten, toneel, beeldende kunst, literatuur en lezingen.

Grote publiekstrekkers terug hebben
Ook voor kinderen en jongeren is er veel mogelijk. ‘Natuurlijk willen wij zo snel mogelijk na de coronacrisis ook weer grote publiekstrekkers terug hebben. Daar leent de kerk zich nu eenmaal goed voor’. Ed van Kester, geboren aan de Wateringsweg en getogen in Poeldijk, nu wonend in Maasland, is beroepsmatig actief met evenementen-organisatie. ‘Ik zie in het hele land dat kerkgebouwen die men graag in stand wil houden, maar niet meer als Godshuis in gebruik zijn, nieuwe impulsen krijgen door andere bestemmingen. Er zijn prachtige voorbeelden waar Poeldijk veel van kan leren zodat de Bartholomeuskerk tot centrum van religieuze én sociaal culturele activiteiten kan uitgroeien’. De Stichting Vrienden Bartholomeus hoopt op de steun van heel veel Poeldijkers die financieel én door vrijwillige inzet, de plannen helpen waar te maken.

Foto: Nico van Lier

Author: Poeldijk

2 thoughts on “Nieuwe stichting: Vrienden Bartholomeus

Laat een reactie achter bij Jan Goeijenbier Reactie annuleren