Noodoproep voor Alzheimer collecte

Op onze website kregen wij het volgende bericht binnen: 

In Poeldijk zijn er 12 collectanten die aangegeven hebben te willen collecteren voor Alzheimer Nederland, alleen is er niemand die de bussen onder hen kan verdelen. Zou u dit (eenmalig) willen doen, zodat de collecte toch door kan gaan?
De looproutes en bussen staan klaar! De collecteweek is van 4-9 november. Wilt u helpen?

Wilt u helpen?
Informatie is te verkrijgen bij Martine Riske 06-57590349 of m.riske@alzheimer-nederland.nl

Author: Poeldijk

Geef een reactie