Ons dorp: Gemeentebelang Westland

Door Annemiek Koremans

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke partijen in dit nummer de mening van GemeenteBelang Westland over Poeldijk. “GBW staat bekend om zijn duidelijke visie op de toekomst van Poeldijk. Al jaren pleiten wij voor een gestage groei van Poeldijk, niet een groei ten koste van alles. Groei van het dorp zal altijd in combinatie met voldoende groen, spelen en parkeren moeten gaan. De afgelopen jaren hebben wij daarover voorstellen gedaan en dat blijven wij ook in de resterende raadsperiode doen. GBW is voor het behouden van de culturele en sportieve faciliteiten in Poeldijk. De kleine zaal van De Leuningjes moet snel worden gerenoveerd, zodat een gezonde exploitatie mogelijk is.”“Voor sportvereniging Verburch is het zaak dat zij de aanhoudende groei mogelijk kan maken. Dus gesprekken over uitbreiding van het sportpark of herindelen van de voetbalvelden met kunstgras, moet de gemeente positief tegemoet treden. GBW kijkt altijd kritisch naar de woonbestemmingen in de Westlandse Zoom. De plannen waren in eerste instantie gericht op exclusieve villa’s voor expats, later werden dat mooie twee-onder-een kappers voor gepensioneerde tuinders, inmiddels zijn dat rijtjeswoningen voor tweeverdieners geworden. GBW wil niet verder omlaag van deze ladder en waakt voor het dreigende bijstandstoerisme uit Den Haag. Dat moeten we niet willen!”

Draagvlak beslissend voor verkeer
“GBW is altijd voorstander van een florerende economie in de dorpen. Dat de winkeliersverenigingen een belangrijke stem hebben in de visie op het dorp is logisch en dat het College van B&W dan iets anders besluit heeft niet onze instemming. Ook in de uitwerking van de plannen zullen wij hier aandacht voor hebben. Uitbreiding ABC Westland staat allang in de planning en moet mogelijk zijn. Hoe de verkeersstromen eruit komen te zien, is beslissend voor draagvlak in Poeldijk. GBW heeft al jaren het credo ‘Zorg Dichtbij’ en dat is ook ons streven voor Poeldijk. Voldoende plekken voor de Poeldijkse inwoners. Nog te vaak horen we dat mensen in De Terwebloem een plekje willen, maar er geen plek is. Bij de herontwikkeling van De Witte Brug moet hier zeker rekening mee gehouden worden. Sluiting van Perspektief zien we aan het eind van dit jaar graag, zoals beloofd door de wethouder. Begeleiding en handhaving van bewoning in De Gantelhof kunnen veel beter, de gemeente moet deze mensen niet aan hun lot overlaten.”Nieuwbouw De Nieuwe Weg bovenaan
“GBW hoopt op het snel oppakken van het verkeersplan van Poeldijk. De overlast duurt al te lang en was al te vaak aan de orde. Ook de bevoorrading van de Jumbo moet kritisch bekeken worden, het blijkt te krap bemeten. Dat er in de toekomst steeds meer elektrische auto’s rijden, is duidelijk. Over plaatsen waar de oplaadpalen moeten komen, moet de gemeente in gesprek met bedrijven en omwonenden. Verras mensen niet met dit soort beslissingen. Het aantal parkeerplaatsen dat hoort bij een nieuwbouwwoning kan niet lager. Dit leidt alleen maar tot ergernissen en klachten. GBW is voor onderwijs in toekomstbestendige gebouwen. Basisschool ‘De Nieuwe Weg’ staat binnen de gehele gemeente bovenaan voor nieuwbouw. Plannen om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs, mogen geen excuus zijn voor uitstel van nieuwbouw. Laten we dit snel oppakken en uitvoeren! Ook zijn wij voor behoud van middelbaar onderwijs in Poeldijk. GBW is voor daadkrachtig, duidelijk en ondernemend besturen. Dat missen wij bij het huidige College. Het blijft bij visies bespreken en als dan uitvoering aan de orde is, ontbreekt ineens de zak met geld. Wij hopen dat alle inloopavonden betrokken Poeldijkers niet weerhoudt van het geven van hun mening. Maar er mag absoluut meer daadkracht worden verwacht van het gemeentelijk bestuur. GBW vindt dat het anders kan en anders moet voor Poeldijk!”

Author: Poeldijk

Geef een reactie