Ons dorp: visie GroenLinks

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke partijen in dit nummer Ulbe Spaans,
fractievoorzitter van GroenLinks Westland aan het woord over Poeldijk. “Er gebeurt veel in de Poeluk. Nieuwe wijken gerealiseerd, centrumplannen gemaakt, een duurzame provinciale weg aangelegd en het ABC-terrein met 16.000 zonnepanelen het duurzaamste industrieterrein van Nederland. Er zijn veel kansen, ook in deze onzekere tijden, maar ook bedreigingen. GroenLinks vindt dat de centrumontwikkelingen voor Poeldijk te langzaam en versnipperd gaan. Als Poeldijk een levendig dorp wil blijven, dan zullen we daar samen met de inwoners, ondernemers en belangenorganisaties onze uiterste best voor moeten doen.”

“Een levendig dorp heeft een centrum met lokale voorzieningen nodig. Die voorzieningen moeten direct in het centrum worden gerealiseerd om het wegtrekken van bezoekers en klanten tegen te gaan. Samen met de winkeliersvereniging (BIZ), het MKB en de inwoners dient er goed gekeken te worden naar de lokale behoefte en moet de concurrentie met het internet het hoofd worden geboden. Dat kan alleen met lokaal maatwerk. Naast een levendig centrum is de leefbaarheid in de wijken van groot belang. GroenLinks Westland wil een klimaatneutraal Poeldijk. Essentieel hierbij is energieneutrale bouw, en bij nieuwbouw en renovatie rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering. We willen groene daken en groene gevels stimuleren, de ‘verstening’ tegengaan, de mogelijkheden voor wateropvang in de bebouwde omgeving en het buitengebied onderzoeken, de vergroening van tuinen, bedrijventerreinen, straten, buurten en speelplaatsen stimuleren. Als verharding noodzakelijk is, dan waterdoorlatende verharding. Energieneutraal wonen is mogelijk en zal de standaard worden. Laten we vol inzetten op voorlichting. Transparantie in reeds bestaande subsidieregelingen is gewenst en deze regelingen moeten waar nodig worden verbeterd, juist voor bestaande woningen.”

‘Cultuur kan oppepper gebruiken’
“De sportverenigingen zijn van groot belang voor Poeldijk en daarnaast kan ook het culturele leven een oppepper gebruiken. Onze motie voor een fonds voor kleinschalige culturele initiatieven is ingevoerd. Per activiteit kunnen inwoners een beroep doen op dit fonds. Poeldijk moet bereikbaar blijven. We zijn voor elke verduurzaming van het wegennetwerk, ook de autowegen. Wat dat betreft is de verduurzaming van de N 211 een goed voorbeeld. Een weg die energie geeft. Het kan. Onze inzet is: de fiets centraal, maar ook het openbaar vervoer, de deelauto en de elektrische auto stimuleren. De gemeente moet zich hard maken voor bereikbaarheid. We willen leefstraten, waarin buren elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Maar we gaan hierover eerst in overleg met alle betrokken partijen. Openbaarvervoerverbindingen mogen door marktwerking nooit wegbezuinigd worden. We geven hierbij een indruk van onze toekomstvisie voor de Poeluk; onze plannen en ideeën. Die moeten niet van bovenaf maar samen met u worden gerealiseerd. Uiteraard kunnen we hier niet volledig zijn. Kijk voor meer groene en sociale ideeën op onze website. En heeft u zelf ideeën? Geef ze aan ons door.” www.westland.groenlinks.nl

Author: Poeldijk

1 thought on “Ons dorp: visie GroenLinks

  1. Klinkt allemaal heel leuk, maar zo lang er grote maschines ingezet worden om elk groen sprietje van de straat te verwijderen, elke plant die niet gepoot is door de gemeente omgeschoffeld wordt, de plantsoenen leeg gehaald worden terwijl de egeltjes nog slapen. Dan kunnen er grote plannen gemaakt worden die groen lijken, maar zolang ambtenaren de schoonheid van een klaproos niet zien gaat het toch nergens over.
    En dan heb ik de irritante bladblazers nog vergeten.

Geef een reactie