Ons Dorp: Visie LPF op Poeldijk

Door Annemiek Koremans

“Poeldijk is een van de oudste dorpen van het Westland (ruim 800 jaar). De afgelopen tien jaar heeft Poeldijk de nodige transformaties doorgemaakt. Grote delen van het dorp kwamen na de financiële crisis en het Westlandse Zoom -debacle leeg te liggen. Toen kwam er nieuwbouw. Lege plekken zijn opgevuld en nieuwe bewoners laten het verenigingsleven opbloeien. Wij zijn tevreden met de opknap van De Leuningjes, “De Veiling”. De kleine zaal wordt nu ook gerenoveerd en het nieuwe bestuur slaagde er snel in zwarte cijfers te schrijven. Daarmee kunnen wij voorlopig vooruit,” aldus Poeldijker en raadslid John Witkamp in gesprek met Poeldijk Nieuws.
‘Recent is het Centrumplan vastgesteld, in lijn met hoe wij dat zien. Een “Huis van de buurt”, met woningbouw in Dario Fo. Opknappen van de Voorstraat, hoewel ook wij vinden dat in overleg met de winkeliers voor een goede bereikbaarheid gezorgd moet worden. Ook zijn we voor het aanpakken van De Wittebrug en De Backerhof en zien er graag woningbouw (al dan niet met zorg) voor senioren. Ondanks dat wij de discussie over de toekomst van de RK-Bartholomeus kerk graag laten waar die hoort, het uitwerken in de visie van het bisdom, hebben wij er een mening over. Laat duidelijk zijn, hoewel het parochiebestuur regelmatig de indruk wekt dat de gemeente de kerk ooit wil slopen, is dat totaal niet aan de orde. Sterker nog, wij hebben al vaker geopperd te kijken hoe bisdommen elders dat oplossen. Kerken transformeren naar woningen, appartementen en lichte bedrijven. Er zijn genoeg mooie voorbeelden; voor ons is de kerk in Poeldijk beeldbepalend en blijft wat ons betreft tot in lengte der dagen staan. Dat wil niet zeggen dat we de plannen van de parochie er een evenementenlocatie van te maken onderschrijven. Het centrum van Poeldijk zit immers propvol door nieuwbouw en de nieuwe wijk rond de Rijsenburgerweg. Daarbij komt dat we De Veiling al hebben.”
Voormalige school: woningen starters en zorg
Witkamp: “Inmiddels hebben we het gebruik van de voormalige school aan de Verburghlaan ter discussie gesteld en willen we dat het plan van Arcade Wonen dit te transformeren naar woningen voor starters en zorg steunen. Die wens is ook gesteund door WV, CDA en VVD. Én omarmd door B&W. Door de voormalige school té snel de monumentenstatus te geven, stond de boel 10 jaar op slot. Qua voorzieningen mogen we de sport niet vergeten. Na de parkeerplaats door een initiatief van LPF-Westland bij Verburch, is het door de groei van bewoners belangrijk dat het sportcomplex aan de Arckelweg mee groet. Over de plannen voor extra velden denken wij graag mee,“ stelt Witkamp. Hebben jullie nog meer noten op jullie zang? Witkamp: “de eerder geopperde huisvesting van arbeidsmigranten bij Verburch is voor ons onbespreekbaar. Qua infrastructuur hopen we dat de slechte bestrating van de Rijsenburgerweg snel wordt aangepakt. Wij trokken ook aan de bel om zwaar verkeer op de Jan Barendselaan te weren en de rijroute via Arckelweg en Paul Captijnlaan te bevorderen.” (Noot redactie: in de komende nummers komen in “Ons Dorp” verschillende Westlandse politici over Poeldijk aan het woord)

Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie