Ons dorp: Visie PvdA

Door Annemiek Koremans

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke partijen in dit nummer de mening van de Partij van de Arbeid Westland over Poeldijk. “Na brede inspraak werd vijf jaar geleden een breed gedragen visie voor Poeldijk gepresenteerd. Deze visie was breder dan de Voorstraat en ging uit van het onderbrengen van alle publieksfuncties bij de Voorstraat en het verdwijnen van het al gesloten Cultureel centrum De Leuningjes. Gebruikers van De Leuningjes waren al naar elders uitgeweken en de Openbare Bibliotheek zou met Vitis naar het centrum komen. Het kleinere zalencentrum ging naar nieuwbouw bij de Bartholomeuskerk en De Witte brug. De PvdA was enthousiast en zag zelfs mogelijkheden van een park op de plaats van de Leuningjes.”

“Helaas werd de visie door de gemeenteraad onder aanvoering van de LPF getorpedeerd door gereserveerd geld te gebruiken om De Leuningjes tijdelijk voor 10 jaar te redden. Miljoenen die aan het centrum van Poeldijk besteed hadden kunnen worden. Ondertussen verloedert het centrum van Poeldijk verder. Het huidige college met de LPF zegt nu wat voor Poeldijk te willen doen. Opnieuw is een visie opgesteld. Minder gedragen dan de vorige gezien de reacties van de winkeliers en de kerk. Een beperkte visie ook, want alleen nog maar over het centrum. Nog steeds moeten de publieksfuncties naar het centrum. De gevolgen voor het voortbestaan van De Leuningjes (De Veiling), de Bartholomeuskerk en de oude Verburch-Hofschool zijn niet meegenomen (liggen niet in het centrum). PvdA Westland heeft er weinig vertrouwen in.”

Gemeente moet zorgen voor publieksfuncties
“In haar Perspectiefbrief voor 2021-2024 schrijft het college dat zij voor de ontwikkelingen van de centra van Wateringen, Monster en Poeldijk samen 5 miljoen uit de gemeentelijke schatkist wil halen. Voor Poeldijk lijkt dit wederom besteed te worden aan het verder opknappen van De Veiling, het inrichten van de Voorstraat en extra parkeerplekken op grond van de kerk (ondanks bezwaren van het parochiebestuur). Alle andere ontwikkelingen moeten door particulieren worden betaald. Die moeten het Dario Fo gebouw en De Witte Brug maar kopen en alle wensen voor de publieksfuncties realiseren. In Wateringen en ‘s-Gravenzande is dit al mislukt. De huren die daar in de oude gemeentehuizen gevraagd worden maken vestiging van Bibliotheek en Vitis onmogelijk. PvdA Westland vindt dat Poeldijk beter verdient. De gemeente moet zelf zorg dragen voor de huisvesting van de publieksfuncties. Aankoop en ontwikkeling van het Dario Fo gebouw en De Witte Brug horen daarbij. Via het bestemmingsplan kan de ontwikkeling van een carré met kleine winkeltjes en horeca worden gestimuleerd. Door de inrichting van de openbare ruimte, waaronder het parkeren bij de Jumbo kan de Voorstraat met de Jan Barendselaan worden verbonden. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk centrum waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, leren en recreëren. En aan het eind van de levensduur van De Veiling een mooi park op die plek.”

Author: Poeldijk

Geef een reactie