Ons Dorp: Visie Westland Verstandig

Door Annemiek Koremans

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke partijen in dit nummer de mening van Westland Verstandig over het dorp. Fractievoorzitter Peter Duijsens: “In 2013 was in De Leuningjes een bijeenkomst georganiseerd door een aantal betrokken inwoners. Doordat geen nieuwe huizen gebouwd werden, dreigde het voorzieningenniveau weg te zakken. Nu, in 2020 is dat probleem opgelost. Op diverse plekken worden grote aantallen huizen gebouwd. Zoals overal in het Westland kiest het College van B&W nog steeds voor woningen die te hoog aan de prijs zijn. Ook Poeldijk heeft behoefte aan goedkope starters- en seniorenwoningen. Die moeten er komen.”
Het Centrumplan van Poeldijk moet zich volgens Westland Verstandig vooral richten op: betere wegeninfrastructuur. Dat geldt in het bijzonder voor de Jan Barendselaan en de wegen rond de kerk. Het “opleuken” van de Voorstraat met oudhollandse lantaarnpalen, bankjes, bomen, het afmaken van het nieuwe plein. De doorgang naar de Jumbo vanaf het plein aantrekkelijker maken. Het voormalige Dario Fo-gebouw snel omvormen tot seniorenwoningen, met op de begane vloer Vitis en de bibliotheek. Die kunnen ook wat Westland Verstandig betreft in het nieuwe plan worden opgenomen. Rond de Bartholomeuskerk en De Wittebrug nieuwbouw ontwikkelen met het accent op senioren met zorg, inwoners met een beperking en starters. De Bartholomeuskerk zoveel als mogelijk goed inpassen; meer parkeermogelijkheden creëren in het centrum rond de kerk en De Wittebrug.

Woningen naar Poeldijkers
Verder pleit Westland Verstandig ervoor De Veiling in stand te houden, ook na 10 jaar en dat gebouw beter in te passen in de omgeving. Zoals door B&W beloofd de hinderlijke aanwezigheid van Perspektief-bewoners voor het einde van het jaar stoppen. Bestaande gebouwen, zoals de Verburch-hofschool, een tweede leven gunnen door er goedkope seniorenwoningen in te maken en er mogelijk ook beschermd woongroepen te huisvesten. In het algemeen: “zorgen dat woningen vooral terecht komen bij Poeldijkers en daar op sturen. Westland Verstandig meent dat deze zaken snel en kordaat opgepakt kunnen en moeten worden. De gemeente moet daar ook de financiën voor vrij maken. Dus stoppen met het maken van plannen (achter de tekentafel), maar aan de slag!”

Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie