Ouderinitiatief voor kinderen met beperking

Door Wim en Esther Grootscholten

Zomer 2020, wij lezen en ons oog valt op een aankondiging voor een open dag van het Meander-huis. Een ouderinitiatief voor jonge mensen met een verstandelijke beperking en soms lichte lichamelijke beperking. Wij, Wim en Esther Grootscholten, zijn de ouders van Thijs, een lieve, stoere, vrolijke jongen met een grote ontwikkelingsachterstand. Thijs is nog jong (15), toch denk je als ouders regelmatig na over de toekomst. Hoe ziet die eruit voor Thijs? Wat willen wij als ouders het liefst voor Thijs? Een ouderinitiatief stond altijd al hoog op ons lijstje. Een huis dat echt een thuis voor jouw kind kan zijn, kleinschalig, warm, veilig, midden in de samenleving en dan ook nog eens dichtbij in het Westland? Daar moeten we gewoon gaan kijken!

Na het bezoek aan de open dag zijn wij alleen maar enthousiaster geworden voor dit supermooie initiatief van de ouders van twee kinderen, Janne en Zide. In de periode van het bezoeken van de open dag afgelopen zomer tot nu, is er al heel veel gebeurd: er is een stichting opgericht, vergunningen met de gemeente geregeld, het pand is gekocht en er is een aantal mogelijk toekomstige bewoners met zeer geïnteresseerde actieve ouders.

Gezinsvervangend huis
Het pand is het oude huis van dokter Van der End tegenover de molen in Monster. Geen gezinsvervangend téhuis, maar een gezinsvervangend thuis. Geen instelling, maar gezamenlijke woning. Een plek waar iedereen een eigen kamer heeft én gemeenschappelijk gekookt, gewoond en geleefd wordt. Waar mensen echt met elkaar samenwonen en waar wij als ouders de regie hebben. Er zijn soortgelijke initiatieven, maar vaak is daar sprake van een eigen appartement. Dat is dit dus niet. Het pand heeft nog wel een verbouwing nodig. Daar wordt in mei 2021 mee gestart, na de zomer gaat Meander echt open. Er komt natuurlijk veel bij kijken: het bestemmingsplan moest geregeld worden, daar heeft de gemeente Westland fijn bij geholpen. Er is uiteraard ook met de buren gesproken, want het is de bedoeling dat de groep echt deel gaat uitmaken van de buurt. Dat ze mensen leren kennen en buren kunnen helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen.

Bewoners doen zoveel mogelijk zelf
Om alle organisatorische en financiële zaken goed te regelen werd de Stichting Het Meander-Huis opgericht, waar ook Westlands voormalig wethouder Marga de Goeij bestuurslid is. Er is in het huis ruimte voor acht bewoners, die grotendeels zelfstandig wonen en voor wie zorg en begeleiding wordt ingekocht vanuit het Persoonsgebonden Budget. Huur betalen zij vanuit hun Wajong uitkering. Zorg betekent vooral aandacht en begeleiding. Ook zal er een slaapwacht zijn. Bedoeling is dat de bewoners zoveel mogelijk zelf doen: koken, schoonmaken, noem maar op. Wat er mogelijk is. Alle bewoners dragen op hun eigen manier bij. Ook van de ouders wordt verwacht dat zij praktisch bijdragen. Dat betekent dat de stichting nog meedoeners en –denkers zoekt. “We willen een betrokken team van zorgverleners samenstellen. Ook is er nog ruimte voor een paar nieuwe bewoners, bij voorkeur uit het Westland. Bij dit alles staan samenhorigheid en welzijn van de bewoners voorop. Dat betekent dat de jongeren bij elkaar moeten passen en dat de ouders actief deelnemen in de hele ontwikkeling. Voor verbouwing en inrichting is natuurlijk ook geld nodig, dus we willen nog fondsenwerfacties opzetten”, aldus de stichting. Geïnteresseerd in dit initiatief? Kijk op www.meander-huis.nl, bel 06 – 22793176 of mail: info@meander-huis.nl.

Author: Poeldijk

Geef een reactie