Over ons

De Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws is op 25 januari 2016 opgericht. Ons doel is uitbrengen van een 2-wekelijks, kwalitatief hoogwaardig nieuwsblad voor het dorp Poeldijk, haar inwoners, verenigingen, kerken en bedrijven. Ter ondersteuning van het blad “Poeldijk Nieuws” is zij ook actief via deze website en op sociale media. De Stichting wil haar doel bereiken door vergaren van nieuws, schrijven van artikelen, werven van adverteerders en het realiseren van een groot draagvlak bij inwoners, verenigingen, kerken en bedrijven.

Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
• Koos Verbeek (voorzitter)
• Jan Bogaard (2e voorzitter)
• Peter van Iersel (penningmeester)
• Gabrielle Zwinkels (secretaris)
• Jan Goeijenbier (hoofdredacteur)


Redactie

Redactie Poeldijk Nieuws en website:
• Jan Goeijenbier (hoofd- en eindredactie)
• Nina Kester (redactie teksten)
• Susan van Leeuwen (verenigingen)
• Koos van Leeuwen (Praatje bij een Plaatje)
• Etiènne Zwinkels (website en Facebook/Twitter)
• Annemiek Koremans (Ons dorp)

Bezorgers
Het team dat Poeldijk Nieuws elke 2 weken bij u thuis brengt:
bezorgers
Sterre van der Elst, Joey van Wingerden, Romy Gregoire, Kaylee van der Laan, Quincy Scholtes, Nel van Kleef, Astrid Jongmans, Romy Gregoire, Antoine Zwinkels, Marjo van Dinten, Theo Enthoven, Jan van Dijk, Jasmijn van der Linden, Cindy van der Pot, Tess Vis, Bep Stijger, Senna Lelieveld, Sverre van der Zalm, Jurgen van der Zalm en Shannon Gregoire.