Over ons

De Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws is op 25 januari 2016 opgericht. Ons doel is uitbrengen van een 2-wekelijks, kwalitatief hoogwaardig nieuwsblad voor het dorp Poeldijk, haar inwoners, verenigingen, kerken en bedrijven. Ter ondersteuning van het blad “Poeldijk Nieuws” is zij ook actief via deze website en op sociale media. De Stichting wil haar doel bereiken door vergaren van nieuws, schrijven van artikelen, werven van adverteerders en het realiseren van een groot draagvlak bij inwoners, verenigingen, kerken en bedrijven.

Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:

• Koos Verbeek (voorzitter)
• Jan Bogaard (2e voorzitter)
• Jan Goeijenbier (hoofdredacteur)
• Peter van Iersel (penningmeester)
• Gabrielle Zwinkels (secretaris)

Redactie Poeldijk Nieuws, website en sociale media:
• Willem de Bruijn (fotografie)
• Harry van Dijk (fotografie)
• Jan Goeijenbier (hoofd- en eindredactie)
• Nina Kester (redactie teksten)
• Annemiek Koremans (Ons dorp)
• Susan van Leeuwen (verenigingen)
• Koos van Leeuwen (Praatje bij een Plaatje)
• Bep Stijger (puzzels)
• Harry Stijger (fotografie)
• Toos Verbeek (puzzels)