Pieter Schijen, nieuwe vicevoorzitter parochie: de stip op de horizon?

Door Jan Goeijenbier

 “De leegloop in de katholieke kerk is helaas onomkeerbaar, de Poeldijkse beeldenstorm in 1964 en de misbruikaffaires hebben er absoluut geen goed aan gedaan. Mijn hoop is gevestigd op pastores en pastoraal werkers, die kunnen inspireren en een scherp oog hebben voor ontwikkelingen in onze gemeenschap. Alles begint bij inspiratie, bij hen en zo bij mensen die naar de kerk gaan. In mijn kennismaking met het bestuur van de parochiefederatie vroeg ik welke stip op de horizon zij willen gaan waarmaken. Alles staat of valt met een geïnspireerde visie.”

Aan het woord Pieter Schijen, de nieuwe vicevoorzitter van het bestuur van de Bartholomeusparochie. De Poeldijkse huisarts volgde op 1 juni Koos Verbeek op die het bestuur acht jaar leidde. Poeldijk Nieuws sprak de komende en gaande man, over wat bereikt is en de komende jaren aan werk staat te wachten. Koos Verbeek: “ik ben blij dat ik een gedegen, enthousiast bestuur aan Pieter kan overdragen. Dat bestuur heeft de juiste capaciteiten om als Bartholomeusparochie onze lijnen zelfstandig verder uit te werken. Er ligt een gedegen plan om het liturgische deel te verbeteren en het kerkgebouw ook geschikt te maken voor de héle Poeldijkse gemeenschap. Als een Huis van de Buurt voor maatschappelijke en culturele activiteiten, zoals dans, muziek,  lezingen en kaartbijeenkomsten. Poeldijk heeft grote behoefte aan een vaste, mooie plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vieren, zingen, rouwen én genieten van uitvoeringen, zoals de Passion en concerten.”

‘Géén dogma’s voor jongeren’
Koos Verbeek zet zijn werk als voorzitter van de Stichting Vrienden Bartholomeus voort om – in samenspraak met het parochiebestuur – dát te bereiken. De volgens bijna alle Poeldijkers iconische ‘kathedraal van het Westland’ behouden voor de toekomst. Heel veel Poeldijkers willen dat, zo blijkt ook uit onderzoek van de stichting Vrienden. Niemand wil de kerk, die in 2026 zijn 100e jaar viert, kwijt. Máár, erg weinig Poeldijkers komen nog ín de kerk, alleen op hoogtijdagen is de Bartholomeus afgeladen. Met Kerstmis en Pasen, op Eerste Pinksterdag is het al veel rustiger. Pieter Schijen: “Jongeren moeten niets hebben van dogmatiek. Zij zien wél  om naar elkaar én willen er mét elkaar een mooie samenleving van maken. Als je ‘de kerk’ als vereniging ziet is de betrokkenheid bij hun kerk jammer genoeg ver te zoeken. Bij verenigingen is die betrokkenheid vaak veel groter, al leunen ook zij op steeds minder schouders van steeds minder actieve vrijwilligers. Naastenliefde? Ja, dat is een belangrijke pijler in het geloof, dat is waar. In het begin van de coronacrisis zag ik – ook als arts – dat veel om mijn patiënten en hun families heen. Omzien naar elkaar, daar draait het om. In het leven én in de kerk.”

Bartholomeus 100 in 2026
“Ik ga ervan uit dat de Poeldijkse Bartholomeuskerk in de 22e eeuw nog bestaat. Dat meer mensen er komen om hun geloof te vieren en een kaarsje op te steken. Dat de Mariakapel in oude luister kan worden hersteld en de Poeldijkers – gelovig of niet – er hun liturgisch erfgoed kunnen zien. Sinds 1198, ruim 800 jaar geleden is dit dé plaats van het katholieke geloof in het Westland en Poeldijk,” zegt Verbeek. Heeft de nieuwe vicevoorzitter al plannen voor het eeuwfeest van ‘Bartje’, zoals Poeldijkers hun kerk liefkozend noemen? Pieter Schijen: “alles staat of valt letterlijk met een sluitende exploitatie van dit prachtige kerkgebouw. Ik hoop oprecht dat er in 2026 veel te vieren is, voor héél veel Poeldijkers.”

Share:

Author: Redactie

Related Articles

Geef een reactie