Politiek gaat zich ermee bemoeien……

Door Cees de Brabander en Peter van Leeuwen

In de laatste edities van Poeldijk Nieuws was het een steeds terugkerend onderwerp: wanneer wordt er eens actie ondernomen over het Centrumplan Poeldijk? Wanneer gaan de schouders er eindelijk onder? Uit een onderzoek door bureau Graswortel onder de Poeldijkse bevolking (ook alweer een paar jaar geleden) blijkt dat velen het lot van het eigen (vaak hun geboorte-)dorp ter harte gaat. De belangstelling toen was enorm, velen deden hun zegje in gesprekken, discussies en stickertjes in Dario Fo. En toen werd het stil…..

Nog steeds wordt er geklaagd en gepraat over gebrek aan groen, aan (parkeer-)ruimte en de dooie boel in het dorp. Want er zijn nauwelijks terrassen of andere ontmoetingsplekken. Nog steeds wordt er gepraat over een al dan niet autoloze Voorstraat, een verkeerscirculatieplan, de Jan Barendselaan die veel veiliger moet, over de winkels daar en een rondweg om Poeldijk heen. Om maar niet te spreken over allerlei gebouwen die staan te verpauperen in en rond Poeldijk centrum. Droevig stemmend allemaal…..

‘Ontwikkelingen gaan veel te langzaam’
Zaterdag 30 januari spraken wij met de raadsleden Peter Duijsens (Westland Verstandig) en Joep van Veen (GemeenteBelang Westland). Beiden erkenden dat de ontwikkelingen veel te langzaam gaan en dat het wel lijkt alsof de dossiers weer in de kast terecht gekomen zijn. Hopelijk gaan zij er binnenkort vragen over stellen aan het College van B&W, zoals zij – onafhankelijk van elkaar – toezegden. De raadsleden hadden ook tips: een handtekeningenactie houden en de pers benaderen om de knelpunten duidelijk te maken. Belangrijk is dat meer mensen hun stem laten horen en dat ooit omschreven plannen gestalte krijgen. Die plannen zijn bepaald niet spectaculair: zij komen gewoon voort uit het eerder genoemde onderzoek. Dáár moet langzaamaan eens aan gewerkt worden….. Zoals een Westlander betaamt: aanpakken!

Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie