Stichting Vrienden Bartje

Op 16 juni is de Stichting Vrienden Bartholomeus opgericht en met de handtekening van notaris Louwers een feit. Zoals de vorige Poeldijk Nieuws meldde staan er negen bestuursleden klaar om doelen vorm en inhoud te geven. Veel staat te gebeuren om het Bartholomeusgebouw in de toekomst te behouden en er een echt, breed gedragen gemeenschapshuis van te maken. Door activiteiten ten dienste aan onze gemeenschap en die passen binnen de normen en waarden van onze kerk. Enkele Poeldijkers kwamen al met voorstellen en willen zich, naast het bestuur, gaan inzetten om de doelen voor ‘Bartje’ waar te maken.
Doel van de Stichting Vrienden Bartholomeus is met het parochiebestuur een aantal zaken te realiseren. Het inzamelen van middelen voor onderhoud en exploitatie van de kerk op de korte én op langere termijn. In stand houden van het gebouw en bevorderen van culturele zingeving, culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Dat willen we mét het parochiebestuur bereiken door: werven van Vrienden en geven van ruime bekendheid aan de cultuurhistorische waarde van de kerk. Bevorderen van optimaal beheer, onderhoud en passend gebruik qua interieur en exterieur. Het kerkgebouw blijvend laten harmoniëren met de omgeving. Het betrekken van fondsen en (mede)organiseren van passende evenementen in of rond de Bartholomeus.

Open voor ideeën van Poeldijkers
Uiteraard hopen wij dat we snel verlost worden van coronamaatregelen. Dan kunnen we volop aan de slag. Ook met de huidige regels kunnen we voor activiteiten al ruimte maken, met maximaal 100 mensen. Die zijn in een grote zaal van bijna 250 m² achter in ons Bartje al mogelijk. Ook kunnen achterin buurtbijeenkomsten zijn waar jullie met elkaar in gesprek kunnen. Koffie, thee en dranken kunnen we goed regelen. Het bestuur wil graag bijeenkomsten houden om over de toekomst van Bartholomeus en ons dorp te discussiëren. Kom heel graag met je ideeën, wij staan er voor open. Contact? vriendenbartholomeus@gmail.com, of 06 – 53 714 151.

Author: Poeldijk

Geef een reactie