Verburch Handbal heeft een nieuwe voorzitter

Donderdag 17 oktober gaf Connie Enthoven de voorzittershamer door aan Judith van der Knaap. Connie is al meer dan 25 jaar verbonden aan Handbal Verburch en de afgelopen jaren een zeer gewaardeerd voorzitter. Als je Connie om hulp vraagt dan geeft zij deze, zo ook in 2014 toen Verburch Handbal een nieuwe voorzitter zocht. Connie is begonnen als interim-voorzitter om de Handbal ‘uit de brand te helpen’. Dit liep zo goed en omdat er andere wisselingen waren, was het zeer gewenst dat zij haar tijdelijke taken voortzette.
Dat waren er veel: Connie vertegenwoordigt de Handbal bij de vergaderingen van de Sportstichting. Zij opent en sluit regelmatig het sportcomplex, zelfs in het weekeinde. Jaar na jaar heeft zij bij Verburch gefloten, en leidde ontelbaar veel wedstrijden. Zij begeleidt aankomende arbiters en is de vaste tijdwaarnemer bij Dames 1. Ook bezoekt zij namens Verburch regiovergaderingen. Al die taken, vergaderingen en bijeenkomsten waar gemoederen soms hoog oplopen. Daar staat zij voor de Handbal, laat zich niet van de wijs brengen door de waan van de dag. Zij luistert, weegt voor- en tegenstandpunten om dan doelgericht te handelen. Koers houden is wat soms nodig is, zonder het gemeenschappelijk belang uit het oog te verliezen. Zij is al jaren lid van verdienste, dat wordt je bij Verburch Handbal niet zomaar.
Kanjer van het Jaar
Daarnaast heeft zij ook nog een baan. Connie is een echte duizendpoot en een mensen-mens. Daarom werd zij de afgelopen Algemene Ledenvergadering uitgeroepen tot Kanjer van het Jaar. Het bestuur dankt Connie voor haar tomeloze inzet en energie met een mooie bos bloemen en cadeaubon voor welverdiende ontspanning. Connie zou Connie niet zijn om als laatste het woord te vragen en te benadrukken dat zij met veel plezier voorzitter was. Zij bedankte voor het vertrouwen van bestuur, alle leden en vrijwilligers. “Want zonder jullie had ik het niet gekund”. Daarop volgde een hartelijk applaus van de goed bezochte vergadering en nam Judith de hamer over. Dat ging gepaard met luide woorden van iemand in de zaal: “dat Verburch Handbal weer boft met zo’n nieuwe goede voorzitter”. Weer gingen de handen op elkaar en werd de vergadering, zoals altijd bij de Handbal, positief en vol goede zin in het nieuwe seizoen, gesloten.

Author: Poeldijk

Geef een reactie