Verkeer(d) in Poeldijk Varekamp: “doorgaand verkeer hoort hier niet”

Door Cees de Brabander, Peter van Leeuwen en Harry Stijger

Vrijdag 13 augustus, tegen drieën: wethouder Pieter Varekamp komt op z’n zomers aangefietst en voegt zich bij de pakweg 25 Poeldijkse belangstellenden en journalisten. Nadine (BYNA, coffee & conceptstore aan de Voorstraat) loopt zich een slag in de rondte om iedereen van koffie of thee te voorzien. Door het mooie weer is de hele happening in de open lucht. Na een gloedvol betoog over de enorme verkeersdrukte, inclusief vrachtwagens in het dorp, het aan de laars lappen van snelheidsregels, het aan gort rijden van nieuwe bestrating en vogelvrijverklaarde fietsers op de Jan Barendselaan geven beide initiatiefnemers de petitie verkeersveiligheid met 372 handtekeningen van betrokken en bezorgde Poeldijkers aan de wethouder.

Pieter Varekamp belooft ermee aan de slag te gaan: “We moeten een afweging maken tussen wat wel en niet haalbaar is en het algemeen belang; leefbaarheid is een groot goed. Als het in het belang van de leefbaarheid is, dan moeten we dat aanpakken. Want net als in het hele Westland, staan ook voor Poeldijk leefbaarheid en verkeersveiligheid voorop.” Op de vraag op welke termijn de Poeldijkers aanpassingen kunnen verwachten, zegt hij: “Als het heel praktisch is, zoals een bord plaatsen, kunnen we dat in een paar maanden regelen. Over het omleggen van wegen kan ik geen eenduidig antwoord geven. Dat hangt af van de maatregel die genomen moeten worden.”

‘Geen reden voor wantrouwen’
Over een verbod op vrachtverkeer in het dorp zegt Varekamp: “Doorgaand vrachtverkeer hoort hier niet, maar de winkel

Werkbezoek wethouder Varekamp aan Poeldijk
Werkbezoek wethouder Varekamp aan Poeldijk
Werkbezoek wethouder Varekamp aan Poeldijk
Werkbezoek wethouder Varekamp aan Poeldijk
Werkbezoek wethouder Varekamp aan Poeldijk
s moeten ook worden bevoorraad. Dat snapt iedereen.” Half september nemen de initiatiefnemers weer contact met hem op en informeren naar de stand van zaken. Daarna zal er regelmatig contact zijn, zodat wij op de hoogte blijven. Wat ons betreft is er geen enkele reden om hier met wantrouwen tegenaan te kijken, want Varekamp toonde zich tot dusverre in het hele traject zeer slagvaardig. Na het officiële deel werd een rondje Poeldijk gelopen om heikele punten te laten zien en over knelpunten te praten. Alles bij elkaar een heel nuttige en ontspannen bijeenkomst!
  • Jumbo Boere
    Jumbo Boere
Werkbezoek wethouder Varekamp aan Poeldijk
Werkbezoek wethouder Varekamp aan Poeldijk
Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie