Vernieuwing dorpscentrum Poeldijk

Door Nelly Schouw-Zaat

Het centrum van Poeldijk is hard toe aan eigentijdse vernieuwing, maar het verleden mag niet vergeten worden. Het winkelgebied vraagt om ruimte en voorzieningen. Verkeer moet veiliger. Ouderen willen comfortabel van hun oude dag genieten. Voor jongeren en jonge gezinnen moet Poeldijk aantrekkelijk blijven. Bomen en ander groen én de cultuurhistorie in Poeldijk mogen meer gekoesterd worden. Dat is zo ongeveer het verlanglijstje van veel Poeldijkers die tijdens inloopmiddagen op 25 en 26 januari hun wensen opschreven. Zij hadden er zelfs een wandelroute in de kou voor over om het met eigen ogen te bekijken.

In het Dario Fo gebouw schreven zij hun commentaar, plakten stickers met teksten op de foto-expositie, dronken koffie, aten een gebakje en discussieerden met elkaar. De organisatie van de inloopmiddagen was in handen van Bureau Graswortel in opdracht van de gemeente. Dat alles is onderdeel van ‘Plan Poeldijk’, het participatietraject voor het maken van de omgevingsvisie. Shakira van Steenis, directeur van bureau Graswortel legt aan ‘Poeldijk Nieuws’ uit: ‘De omgevingswet, die over twee jaar van kracht wordt, is er op gericht dat burgers zoveel mogelijk meebeslissen over de inrichting van steden en dorpen. De gemeente Westland start daar nu al mee en Poeldijk is het eerste Westlandse project. Ons bureau bedacht de route langs knelpunten of markante gebouwen in het centrum. Deelnemers aan de inloopdagen gingen er mee aan de slag en gaven commentaar op verkeerssituaties, bereikbaarheid, verfraaiing van het straatbeeld en meer groene ruimte tussen de bebouwing. Er is echt veel werk aan de winkel om het centrum van Poeldijk te vernieuwen’.


De commentaren van de deelnemers aan de inloopdagen logen er niet om: ‘graag een groentewinkel, meer groen en bloeiende bomen, de Chinees moet terug, Rijssenburgerweg moet veiliger, feestweek behouden, de gemeente kijkt teveel naar Naaldwijk, meer terrassen, betere parkeervoorzieningen, sociaal-culturele functie Dario Fo gebouw, betaalbare huurwoningen voor jongeren, ruimte voor kunst en cultuur’. Commentaren en suggesties van de inwoners worden nu verzameld. Op 16 en 22 mei zijn er zogeheten ‘werkplaatsen’. Daar gaan ambtenaren met architecten en stedenbouwkundigen inventariseren wat er concreet moet gebeuren. Daaruit vloeit het Plan Poeldijk voort dat in de omgevingsvisie komt en waar de gemeenteraad zich uiteindelijk over uitspreekt. ‘Poeldijk Nieuws’ volgt deze ontwikkelingen op de voet. Poeldijkers en lezers uit de regio kunnen daarop reageren. Vandaag in ‘Poeldijk Nieuws’ een reeks knelpunten over verkeersveiligheid in het centrum.
Zaken die de hoogste prioriteit vragen
Door verdere bebouwing langs de Rijsenburgerweg is die, net als de Jan Barendselaan ongeschikt als doorgaande route voor zwaar vrachtverkeer. Afgezien van leveranciers voor winkels moeten vrachtwagens op de Rijsenburgerweg geweerd worden. Er wordt aandacht gevraagd voor de gevaarlijke bocht vanaf het Poeldijksepad naar de Rijsenburgerweg en de bocht van de Voorstraat bij de ingang van De Wittebrug. De bocht vanaf Jan Barendselaan naar Rijsenburgerweg, De Terwebloem en Westland Infra is ook onoverzichtelijk en gevaarlijk door meer verkeer. Over het autovrij of autoluw maken van de Voorstraat lopen de meningen in Poeldijk uiteen. Vanuit de ondernemers in het winkelgebied is de vraag naar parkeerruimte groot, ook de bewoners van de nieuwe straten willen graag vanuit hun achterdeur snel in de auto kunnen stappen. Bij de Jumbo is een mooi parkeerterrein, maar dat is nu al vaak snel vol. Poeldijk heeft een groot buitengebied, daar vandaan komt veel winkelend publiek per auto naar het dorp. Voor wandelaars, rolstoelers en fietsers is het rond het winkelgebied ook vaak behelpen. Op langere termijn wordt verwacht dat de omgeving van de Bartholomeuskerk een ruimer aanzien krijgt en er wellicht meer parkeerruimte komt. Over de bestemming van de nieuw te creëren ruimte rond de kerk is in een van de komende nummers van ‘Poeldijk Nieuws’ aandacht. Nu al kunnen lezers hun mening en reacties geven. Schrijf die op en stop die in de brievenbus op Voorstraat 111. U kunt natuurlijk ook mailen naar: redactie@poeldijknieuws.nl. De redactie maakt er werk van!

Share:

Author: Poeldijk

Related Articles

Geef een reactie