Vrienden Bartholomeus: Voortgang ook in coronatijd

Na de positieve bijeenkomsten bij Westland Ontmoet pakken we met nog meer enthousiasme onze plannen op. Ook de positieve reacties in Poeldijk Nieuws van inwoners stimuleren ons om door te gaan. De komende maanden laten wij samen met het parochiebestuur de gewenste aanpassingen achter in De Bartholomeus door een architect uitwerken. Zo denken wij aan uitbreiding van het aantal toiletten, een tochtvrije toegang, gezellig meubilair, goede catering en betere akoestiek.

Als bestuur van Stichting Vrienden Bartholomeus werken wij hand in hand met het parochiebestuur de zaken uit. We kunnen samenwerken aan andere vormen van verdieping van je geloof en ons leven. Daar hebben ook jongeren behoefte aan. Daarnaast biedt het kansen voor bezoekers van kerkvieringen met elkaar na te praten in een intiemere ruimte. We zien in heel Nederland dat kerken en kerkelijke organisaties naar een bredere invulling van het kerkgebouw zoeken. Wij hebben de gemeente gevraagd om een visie op de Westlandse kerken. Nadenken over breder gebruik van de gebouwen is hard nodig; dan kunnen zij in elk dorp blijven. Een dorp zonder kerkgebouw is geen dorp.

Mogelijkheden zat, nu de middelen
Helaas redden we het niet alleen met ideeën; er is actie en daadkracht nodig. We zijn hard bezig om vanuit alle hoeken (financiële) steun te krijgen, van de kerk, gemeente, potentiële gebruikers en uiteraard u als Poeldijkse gemeenschap. Zonder u lukt het nooit van De Bartholomeus een écht gemeenschapshuis te maken. Daarom vragen we alle Poeldijkers mee te denken en te laten merken dat jullie dit gebouw willen behouden. De parochie doet dit voor haar parochianen met de Actie Kerkbalans. Wij, als Stichting Vrienden, doen dit door het werven van vrienden én vrije giften in te zamelen. Doet u ook mee? Vul dan het formulier hieronder in en laat merken dat ook u onze plannen ondersteunt! Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Tel.: 06-53 714 151. Bank: NL90 RABO 0356 5021 47. Mail: algemeen@debartholomeus.nl en ikwilvriendwordenvan@debartholomeus.nl.

Author: Poeldijk

Geef een reactie