Werkzaamheden Nieuweweg

In 2018 is het grootste deel van de werkzaamheden voor het project ‘N211 geeft energie’ afgerond. Alleen wacht de ‘Nieuweweg’ nog op plaatsing van de laatste innovatie: een ‘houten portaal’ als verkeersinstallatie.

Houten portaal
Speciaal voor de N211c is een houten portaal ontworpen voor de verkeerslichten. Doordat het portaal gemaakt is van duurzaam en herbruikbaar materiaal, is er sprake van een CO2-reductie ten opzichte van de traditionele metalen portalen.

Voorbereidende werkzaamheden
Rondom de kruising Nieuweweg – Voorstraat – Monsterseweg (N211 / N213) vervangen we in november of december de huidige verkeersinstallatie voor vier houten portalen. Om de komst van de nieuwe portalen voor te bereiden zijn er aanpassingen nodig van de kruising. Deze voorbereidende werkzaamheden voeren we uit van 15 september tot en met 2 oktober 2020.

Wat gaat er gebeuren?
We verplaatsen de vier huidige verkeerinstallaties iets naar achter en passen ook de bestaande wegverharding aan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het aanleggen van de benodigde kabels en het plaatsen van een regelkast. Vervolgens brengen we buispalen aan in de ondergrond, die straks een stevige basis vormen voor de houten portalen.

Nachtwerkzaamheden
In de periode van 15 september tot en met 2 oktober werken we iedere nacht tussen 21:00 uur en 6:00 uur om de aanpassingen uit te voeren. Behalve op zaterdag en zondagnacht. Er maakt veel verkeer gebruik van de kruising N211-N213. Door de werkzaamheden in de nacht uit te voeren, blijft de hinder beperkt.

Author: Poeldijk

Geef een reactie