Woonhotel Westland: PerspeKtief

Door toenemende grote zorgen in Poeldijk over de omstandigheden in het centrum over enkele bewoners van het woonhotel PerspeKtief was er dinsdag 15 oktober een gesprek tussen de buurtbeheercommissie van PerspeKtief met burgemeester Bouke Arends en zorgwethouder Piet Vreugdenhil. De problemen en overlast stonden op de agenda. Burgemeester Arends en wethouder Vreugdenhil en buurtbeheercommissie waren het er met elkaar over eens dat het beleid rond het wonen anders en beter moet. Er zijn diverse voorstellen naar voren gebracht voor een betere situatie. Benadrukt werd dat het slechts enkele personen zijn die in het woonhotel wonen en overlast veroorzaken. Daar willen PerspeKtief en beheercommissie snel en adequaat op gaan sturen.
Besloten is dat de buurtbeheercommissie voortaan elke maand bij elkaar komt; de commissie wordt uitgebreid met nog enkele omwonenden die overlast ervaren. In de vergadering was er nog geen zicht hoe lang het woonhotel nog in Poeldijk blijft. Bij het bezoek van het college van B&W op 25 september aan Poeldijk kwam de overlast van PerspeKtief ook aan de orde. Wethouder Vreugdenhil antwoordde op vragen van burgers dat het gemeentebestuur zijn best doet bij het zoeken naar een andere locatie, maar dat dit niet eenvoudig is. Het Team Woonhotel PerspeKtief gaat meer communiceren met de bevolking, ook via Poeldijk Nieuws. Binnenkort worden flyers verspreid met tips wat te doen bij overlast. Er is al een speciaal telefoonnummer voor als er weer problemen zijn: 794141. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Strafbare feiten kunnen direct aan de politie gemeld worden. Overlast kan ook gemeld worden via: info@perspektief.nl.Author: Poeldijk

Geef een reactie